Hvordan dannes en ørkenrose?

På en ferie i Egypten købte jeg en ørkenrose i en basar. Hvordan opstår disse mineralske strukturer?

Ørkenrose der er ved at springe ud
© Shutterstock

Ørkenroser dannes ligesom kalkaflejringerne i vaskemaskinen ved en såkaldt kemisk udfældning. Set med geologiske øjne bliver de blomsterlignende sammenvoksninger af gips eller kalcit dannet på et øjeblik – det tager helt ned til nogle få årtier. Ikke desto mindre er der i Saudi-Arabien gravet ørkenroser på næsten en meters højde frem af sandet. I lavtliggende kystnære ørkenegne siver saltholdigt havvand gennem den sandede undergrund og ind i lavninger. Her opkoncentreres vandets indhold af forskellige stoffer, efterhånden som vandet fordamper. Når koncentrationen bliver tilstrækkelig stor, begynder disse stoffer at udfælde mellem de små sandkorn. Vandstanden stiger og falder med årstiderne, og næste gang vandoverfladen når ned til den fremvoksende ørkenrose, bliver der udfældet lidt mere stof på overfladen af den. Ofte vokser stoffet rundt omkring sandskorn, som så bliver til en del af ørkenrosen. At det aflejrede stof får en facon, der minder om en rose, er dog en ren tilfældighed.