Hvordan kan land ligge under havets overflade?

udsigt af land under vandet nær kyst
© Shutterstock

På alle Jordens kontinenter findes der områder, som ligger under havniveau. Mange af disse områder befinder sig i sprækkezoner, der er dannet ved geologiske forkastninger. Absolut lavest ligger Det Døde Hav, hvis overflade befinder sig ca. 411 meter under havet. Når lavningen ikke bliver fyldt med vand, skyldes det, at fordampningen er langt større end tilførslen af vand fra først og fremmest Jordanfloden. Der findes også store landområder, der ville være oversvømmet, hvis ikke det havde været for menneskelig indgriben. Intet mindre end 26 procent af Hollands areal befinder sig under havniveau, og det kan kun lade sig gøre på grund af landets mange diger, kanaler, pumper og sluser. Hollændernes kamp mod havet er ikke slut, for landet synker stadig en smule. Det skyldes blandt andet, at store dele af Skandinavien fortsat hæver sig en anelse efter at være blevet befriet for isens tryk efter istiden. Skandinavien og Holland befinder sig på samme kontinentalplade, og når Skandinavien vipper opad, vipper Holland lidt nedad.