Hvordan kommer Jorden til at se ud i fremtiden?

Man ser ofte kort over, hvor Jordens kontinenter lå i fortiden. Men er det også muligt at forudsige udviklingen?

Jorden efter den er gået under
© Shutterstock

Jordskorpen består af plader, som bevæger sig langsomt i forhold til hinanden. Ved at fremskrive tendenserne har geologen Christopher Scotese fra University of Texas forsøgt at beregne, hvordan situationen vil blive i fremtiden. I løbet af de næste 50 millioner år vil Atlanterhavet udvide sig, fordi vulkansk aktivitet omkring Den Midtatlantiske Højderyg skubber Amerika og Europa/Afrika fra hinanden. Samtidig vil Afrika glide mod nord og støde op i Europa, så Middelhavet bliver erstattet af en bjergkæde på højde med Himalaya. Også Australien er på vandring og vil kollidere med dele af Sydøstasien. Efter 50 millioner år bliver prognoserne mere usikre. Men Christopher Scotese mener, at Atlanterhavet sandsynligvis vil begynde at skrumpe igen, så alle verdensdelene atter samles i et superkontinent, Pangea Ultima. Årsagen er, at der vil opstå en zone i det vestlige Atlanterhav, hvor de relativt lette havbundsplader bliver skubbet ind under de tungere fastlandssokler og videre ned i undergrunden. Det skaber en effekt, ligesom når en dug glider af et bord. Med tiden vil Den Midtatlantiske Højderyg også glide ned i jorden, så Nord- og Sydamerika ender med at kollidere med Europa og Afrika, hvorved Atlanterhavet bliver reduceret til en indsø. Der vil dog gå en rum tid, inden det står klart, om Scotese får ret. Kontinenterne bevæger sig nemlig med cirka den hastighed, som fingernegle gror.