Shutterstock

Hvorfor er Jordens indre så varmt?

Hvad er årsagen til, at temperaturen i Jorden er så høj, og præcis hvor varmt er der helt inde i centrum?

Man regner med, at Jordens temperatur det første lange stykke stiger med omkring 24 grader for hver kilometer, man bevæger sig ind mod centrum.

På overgangen mellem Jordens flydende ydre kerne og faste indre kerne 5170 kilometer under vores fødder er temperaturen cirka 4300 grader, mens den i centrum ligger på omkring 5000 grader.

Angivelserne er imidlertid ikke helt sikre, da de bygger på teoretiske beregninger. Årsagen til varmen skal findes lige efter Jordens dannelse, hvor den unge planet blev bombarderet med millioner af meteorer.

Tæppebombardementet fik temperaturen til at stige og overfladen til at smelte. Gradvist sank de tunge grundstoffer som jern ind mod centrum.

Bevægelsen ind mod midten afgav energi og fik yderligere temperaturen til at stige, samtidig med at overfladen kølede af og virkede som et isolerende lag, der kunne holde på varmen.

Nogle af de grundstoffer, der sank ind mod centrum, var radioaktive. Deres henfald og omdannelse til andre grundstoffer er hovedårsagen til, at Jordens indre i dag er så varmt, fordi der ved henfaldet dannes energi.

Samlet set bliver Jorden dog kølet af. Man har stadig til gode at lave konkrete målinger.

Den hidtil dybeste boring nåede blot lidt over 12 kilometer ned og blev foretaget i 1994 af russiske forskere på Kolahalvøen.

I hullet målte de en temperatur på omkring 200 grader.