Her bor du om 250 mio. år

Adskillige gange i klodens historie har al Jordens landmasse været samlet i ét stort superkontinent. Om 250 mio. år sker det igen.

Super continent

Vores nuværende syv kontinenter er stadig under opbrud efter det seneste superkontinent, Pangæa, der eksisterede for cirka 200 mio. år siden. Men hvis geologernes teorier holder stik, vil vores kontinenter vandre væk fra hinanden i omtrent 50 mio år mere. Herefter vil de begynde at samle sig til det superkontinent, som forskerne har døbt Pangea Ultima.

Ud fra kontinentalpladernes vandringscyklusser har den amerikanske geolog Christopher Scotese skitseret et scenarie, hvor kontinentet består af en sydlig landmasse af det nuværende Antarktis og Australien og en nordlig, som udgøres af vores andre kontinenter.

Denne animation viser, hvordan skabelsen af det fremtidige superkontinent vil foregå:

Se også Scoteses animation af Pangæas opbrud, der har ført til vores nuværende kontinenter: