Shutterstock
Røntgenbillede - radon kan gøre syg

Radon under dit hus gør dig syg

Lungekræft behøver ikke at skyldes rygning. Radon findes i næsten alle former for jord, og luftarten er hvert år skyld i omkring 300 tilfælde af lungekræft i Danmark.

En dansk undersøgelse viser, at i hvert 20. parcelhus ligger koncentrationen af luftarten radon over fareniveauet.

Radon kan hverken lugtes eller smages, men udgør alligevel en grim helbredsrisiko.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon er skyld i ni procent af alle nye tilfælde af lungekræft. Det betyder, at radon hvert år står bag 300 tilfælde af sygdommen.

Problemet har en tilsvarende størrelse i de andre nordiske lande, mens de amerikanske sundhedsmyndigheder anslår, at 21.000 amerikanere årligt dør af lungekræft, som er udløst af radon.

Radon trænger ind i opvarmede huse

Radon er en naturligt forekommende luftart, som findes i næsten alle former for jord. Radon kan trænge ind ad mange kanaler, for eksempel afløb eller små revner i husets fundament. Risikoen er endda større på vores kølige breddegrader, fordi vi opvarmer vores huse en stor del af året.

Radon
© Claus Lunau & Shutterstock

Radon er naturens passive rygning

Når temperaturen er højere indendørs end udendørs, opstår der et lille undertryk i boligen, som kan trække jordluft ind fx via afløb, vinduer, utætte bøsninger og revner i fundamentet.

Næsten alle typer jord frigiver radon. Og når vi indånder luft med radon, kan det radioaktive henfald finde sted i vores lunger og bestråle os indefra.

Den danske undersøgelse viser, at der stor forskel på, hvor høj risikoen er forskellige steder i landet. Især på Fyn og Bornholm er der fare på færde.

På de to øer lå over 10 procent af parcelhusene over grænseværdien for radon. Derimod var der mindre risiko i Nord- og Vestjylland.

Radon - medicinsk geologi gør os klogere

Klarlægningen af radon fra undergrunden som sundhedsrisiko er et resultat af forskningsfeltet medicinsk geologi. Her interesserer forskerne sig for sammenhængen mellem geologien et bestemt sted og sundheden hos befolkningen.

Medicinsk geologi er i stærk vækst, og rundt omkring i verden har forskerne opklaret flere store epidemier, som viste sig at være koblet til forhold i undergrunden. Eksempelvis har en invaliderende skeletlidelse i Indien vist sig at skyldes fluor i drikkevandet.