Shutterstock

Vandstanden i Det Døde Hav falder drastisk

Gennem flere år er vandstanden i Det Døde Hav faldet betydeligt. Der er stadig vand tilbage, men klimaændringer og et større forbrug af vand vil ifølge forskere være skyld i, at vandet fortsat forsvinder de næste 30 år.

Vandstanden i Det Døde Hav falder hurtigt. Siden 2002 er den saltholdige sø mellem Jordan og Israel blevet 17 meter lavere, hvilket svarer til, at vandstanden falder med ca. en meter om året.

Vandstanden i Det Døde Hav

Vandstand 2004

-417 meter under havets overflade.

Vandstand 2016

-430,5 meter under havets overflade.

Udtørringen skyldes, at tilstrømningen af nyt vand fra Jordanfloden, som er den eneste større flod med udløb i Det Døde Hav, bliver stadigt mindre.

Vandet bliver i stedet brugt længere oppe ad floden til markvanding, drikkevand og i industrien.

VIDEO – Få overblik over truslerne mod Det Døde Hav:

Det Døde Hav er klodens laveste punkt. Søen ligger 430 meter under havets overflade og mister konstant vand.

Rørledning skal forhindre udtørring

Et hold forskere beregnede i 2012 fremtiden for Det Døde Hav, og deres konklusion var, at pga. stigende vandforbrug og klimaændringer vil vandstanden falde yderligere 25 meter frem mod år 2050.

Myndighederne har dog planer om at bygge en 170 km lang rørledning til Rødehavet, som fra 2022 skal forhindre, at vandstanden falder yderligere.