Var vandstanden højere før sidste istid?

Forskere har tegnet et kort, der illustrerer den skandinaviske kystlinje for ca. 130.000 år siden, hvor vandstanden var langt højere end i dag. Hvis vandstanden nogensinde bliver lige så høj igen, ser det ikke godt ud for Nordens hovestæder.

Havniveauet var i slutningen af den seneste mellemistid for 130.000 til 115.000 år siden seks meter højere end i dag.

I en kort periode på omkring 1000 år kan den have været hele ni meter højere.

I Skandinavien så kystlinjen mange steder meget anderledes ud og hvis det skete i dag ville en række hovedstæder stå under vand.

Vandstanden isolerede det meste af Skandinavien som en ø med en søvej øst for Finland til Hvidehavet i det nordvestlige hjørne af Rusland.

Sibirien var meget varmere

Årsagen til den højere vandstand var global opvarmning, skabt af et højt indhold af CO2 i atmosfæren, og at Jorden havde en anden bane om Solen, der øgede temperaturen i Arktis.

På høje, nordlige breddegrader tyder rekonstruktioner på, at årsmiddeltemperaturen i Skandinavien var op til 4°C varmere end i dag.

Nogle steder i Sibirien var temperaturen helt op til 10°C højere i årets varmeste måned, mens det i Grønland var 5°C varmere.

Højere temperaturer smeltede dele af iskapperne på Grønland og formentlig også Antarktis.

Samtidig var verdenshavene generelt varmere end nu, hvilket bidrog til at vandstanden steg mere, da varmt vand fylder mere end koldt.

Skandinaviske storbyer var havbund før istiden

Fire nordiske hovedstæder ville stå under vand, hvis vandstanden i dag var lige så høj som i den seneste mellemistid.

De skraverede områder viser hvilke landområder, der dengang var begravet under vand.

Tre kilder hævede vandstanden kraftigt

  • Vestantarktis: I en kort periode øgede smeltevand fra Antarktis havvandstanden med 3-5 meter – til højest 9 meter samlet.
  • Grønland, canadiske øer og gletsjere: Iskapper i Arktis smeltede og skabte 2-5 meters stigning – til cirka 6 meter samlet.
  • Solen: Højere temperaturer udvidede vandet og hævede vandstanden med 1 meter.
© Ken Ikeda Madsen