Solen forsvinder under skyerne

Vi er i vejrets magt

Vejret er en overordnet betegnelse for alle de fænomener, der forekommer i atmosfæren som et resultat af Solens stråler, Jordens rotation og hældning. Vejr og klima bliver ofte blandet sammen, men der er to forskellige ting. Klimaet er et udtryk for, hvordan vejret har udviklet sig over mange år. Det kan være i et specielt område eller i hele verden. Vejret er derimod et udtryk for konstante løbende ændringer i et lokalt område fx, at dagen i København begynder med solskin men ender med regn. Bliv klogere på vejret i vores artikler her på siden.

Hvordan opstår regn?

Regn opstår som følge af, at Solens stråler opvarmer havet og jorden og får vand til at fordampe. Når den vandholdige luft er varmere end sine omgivelser, vil den begynde at stige til vejrs. I takt med at dampen kommer længere op i atmosfæren, vil den begynde at køle ned. Hvis denne process fortsætter, vil der først blive dannet en sky ud af fugten, og hvis skyen fortsætter med at samle vanddamp, vil den på et tidspunkt nå sit mætningspunkt. Det betyder, at skyens vanddamp fortættes til dråber, som så vil falde ud af bunden på skyen.
Temperaturen i atmosfæren er afgørende for hvilken type nedbør, der vil opstår, når mætningspunktet nås. Er temperaturen over frysepunktet nær Jordens overflade, vil det regne. Hvis det er under frysepunkt vil enten begynde at sne eller hagle.

Voldsom regn på skovsti

© Shutterstock

Hvad er vind?

Vind er luft, der er sat i bevægelse pga. opvarmning fra Solens stråler. Når luft bliver varmere, begynder den at udvide sig og stige til vejrs. Dette skaber en ændring i det atmosfæriske tryk. Når der forekommer en forskel i atmosfærisk tryk, så bevæger luft sig skiftevis fra et højtryk til et lavtryks område.

Da Jorden roterer, vil luften også blive påvirket af en afbøjende kraft kaldt Coriolis-effekten. Coriolis-effekten betyder, at luften på den nordlige halvkugle afbøjes mod højre, mens den på den sydlige halvkugle afbøjes mod venstre.

Vindmølle farm i vandet

© Shutterstock

Hvordan opstår lyn og torden?

Lyn begynder som en statisk ladning i en regnsky, hvor bunden er negativ ladet og toppen er positiv ladet. Atmosfæren omkring skyen fungerer isolerende, men når ladningen bliver stærkere end atmosfærens isolerende egenskaber opstår der lyn. Lynnedslag opvarmer luften omkring, og varmen kan nå 30,000 grader celsius. Det er fem gange varmere end Solens overflade. Når luften bliver opvarmet, udvider den sig meget hurtigt, og skaber en trykbølge, der kan høres som torden.

Lynnedslag i en by

© Shutterstock
Side 1 / 4