Hvor kommer den mørke farve i regnskyer fra?

Skyer er normalt hvide, fordi det lys, der rammer dem, bliver kastet tilbage af små ispartikler og mikroskopiske vanddråber. Men når det trækker op til regn, fordi skyerne bliver fyldt med vand, bliver der flere og større vanddråber. De opsuger en stadig større del af lyset, og derfor ser skyerne mørkere ud. De store dråber er samtidig tunge og vil derfor samle sig i bunden af regnskyen. Det er forklaringen på, at man tit ser skyer, der er meget mørke forneden og lysere opefter. Man kan også opleve hvide sommerskyer med enkelte mørkere partier. Det er sjældent et tegn på regn, men blot udtryk for, at koncentrationen af vand er større i netop den del af skyen. Det fænomen, at vand opsuger lyset, kan man i øvrigt genfinde i vådt tøj, der ser noget mørkere ud end tørt tøj.