Hvor langt bevæger et lyn sig i vand?

Jeg bader nogle gange i tordenvejr, men hvis et lyn slår ned i vandet, er det så farligt? Hvordan spreder lynet sig? Og dør fiskene?

© Shutterstock

Lyn slår oftest ned på land. Alligevel udgør tordenvejr en stor fare for svømmere og badende, fordi de vil være det højeste punkt på havet.

Lyn søger mod jorden og tager altid den kortest mulige vej. Derfor vil lynet ofte slå ned i en svømmer, som plasker rundt i vandoverfladen, frem for at slå ned lige ved siden af.

Hvis den badende ikke dør af det elektriske stød og varmen, som lynet skaber, vil personen højst sandsynligt besvime og drukne.

Holder du derimod vejret og dykker ned under vandoverfladen, vil et eventuelt lynnedslag over dig ikke kunne mærkes.

Det skyldes, at vand er en god elektrisk leder, og derfor vil strømudladningen fordele sig på vandoverfladen i en cirkel rundt om nedslagspunktet.

Et lynnedslag får vandet til at koge

Lynet får vandet til at koge i et kort øjeblik, og ladningen fra lynet spredes i vandoverfladen.

1

Strøm spreder sig på overfladen

Strømudladningen spredes jævnt fra nedslagspunktet langs overfladen af vandet. Ladningen fordeles derfor over et stort areal.

2

Dræber inden for 30 meter

Rapporter fra ulykker viser, at svømmere er døde, når de har befundet sig i vandoverfladen op til ca. 30 m fra lynnedslagspunktet.

3
© Claus Lunau

Fisk dør kun af selve lynet og den elektriske ladning, hvis de befinder sig i vandoverfladen, når lynet slår ned.

Alligevel dør de nærmeste fisk, fordi trykket fra tordenbraget giver dem indre blødninger. Fisk tæt på, som ikke dør, får dårligere hørelse.

Koncentrationen af lyn, der slår ned, er højest på land. Langs kystområder er koncentrationen af lynnedslag også forholdsvis høj.

© NASA