Shutterstock
El Niño

Hvordan opstår El Niño?

Hvad er El Niño? Hvordan opstår de ekstreme vejrforhold, som kommer i forbindelse med El Niño-fænomenet?

El Niño, som betyder drengebarnet, hænger sammen med et andet vejrfænomen kaldet pigebarnet, La Niña. De er to ekstremer af en naturlig vejrcyklus i det tropiske Stillehav. I et El Niño-år bliver havet cirka to til tre grader varmere end normalt ud for Sydamerikas vestkyst, mens det i et La Niña-år er køligere.

Normalt blæser et vindsystem, kaldt passatvindene, konstant det varme overfladevand fra øst mod vest langs ækvator. Navnet på passatvindene stammer sandsynligvis fra det nederlandske “pasaat”, som betyder gennemgang. Skibe nyder godt af vindsystemet, som forkorter rejsetiden øst mod vest.

Passatvindene får koldt bundvand til at stige op ved Sydamerikas vestkyst, mens det varme overfladevand giver regn i Indonesien. Regnen får luftmasser til at stige op i atmosfæren, hvilket holder passatvindene i gang.

Men gennemsnitligt hvert fjerde år aftager passatvindene, og uden vindenes pres siver det varme overfladevand stille og roligt tilbage til Sydamerika, hvilket fører til et såkaldt El Niño-år.

El Niño har store konsekvenser

El Niño har store konsekvenser i et bælte fra Australien til Syd- og Nordamerika, hvor det fører til markante ændringer i vejrforholdene: Der bliver tørke i Australien og oversvømmelser i Syd- og Nordamerika.

I 1997 forårsagede El Niño skader for 36-92 milliarder dollars, med tusinder døde af hedeslag og oversvømmelser. La Niña opstår nogle gange som følge af El Niño, men ikke nødvendigvis.

La Niña har også betydning for vejret i det store område, men her er der tale om, at de eksisterende vejrforhold forstærkes: tørre områder får endnu mindre regn, mens det regner mere end normalt i områder, der normalt får meget nedbør.

El Niño - Tørke i Australien

El Niño kan skabe tørke i Australien.

© Shutterstock

Ved hjælp af elektroniske bøjer følger forskerne nøje vandtemperaturerne i Stillehavet, og de kan måle, når det varme overfladevand siver fra Indonesien mod Sydamerika. Forudsigelserne er endnu ikke helt sikre, men på længere sigt vil de få stor betydning for fx landmænd.

Klimaforandringer kan forstærke El Niño

En undersøgelse foretaget af forskere fra Kina og USA, viser at klimaforandringerne kan have en forstærkende effekt på El Niño. Forskerne brugte data fra 33 forskellige El Niñoer, og deres undersøgelse viser, at El Niño fra 1978 er begyndt at opstå længere mod vest, hvor havtemperaturen er højere.

Efter forskydningen har der været tre af helt usædvanlig kraftig styrke. De tre år, hvor El Niño var af usædvanlig stor styrke var i 1982, 1997 og 2015. Alle tre forårsagede store skader og skabte varmerekorder.