Shutterstock
Landevej, kulde vs. varme

Hvorfor bliver det pludselig koldt?

Nogle dage kan mildt vejr blive afløst af kulde og frost i løbet af få timer. Men hvad sker der egentlig, når temperaturen tager et pludseligt dyk?

Et pludseligt fald i temperatur skyldes som regel en passerende koldfront.

En koldfront er en overgangszone mellem et område med varm og fugtig luft og et område med koldere luft. Da varm luft er lettere end kold luft, tvinger koldfronten sig som en kile ind under den varme luft og skubber den væk og opad i atmosfæren.

Som navnet antyder, er koldfronter typisk et tegn på, at det nu bliver koldere. På den nordlige halvkugle er koldfronten ofte forbundet med lavtryk og medfører øget nedbør i form af regn eller sne og pludselige vindskift.

Fronten har en kold bagside

Når vi oplever, at temperaturen pludselig falder flere grader – ofte i løbet af få timer – er det ikke pga. selve mødet med koldfrontens “ansigt”, men derimod fordi koldfrontens bagside passerer os.

Koldfront bulldozer varmen væk

Når en koldfront passerer os, møver kulden sig ind under den varme luft og tvinger den op i atmosfæren.

© Claus Lunau

1. Kulde og varme mødes

I områder, hvor kold og varm luft mødes, opstår en skillelinje kaldet en koldfront. Forsiden af fronten er 500 m høj, mens bagsiden flere hundrede km væk er ca. 15 km høj.

© Claus Lunau

2. Kulden skubber varmen væk

Kold luft er tungere end varm luft. Derfor kiler koldfronten sig ind under den varme luft, som både bliver skubbet frem foran koldfronten og løftet opad i atmosfæren.

© Claus Lunau

3. Vinden går i nord

Koldfronten bliver skabt af et lavtryk, som får kold luft til at strømme ned mod os fra vest og nord. Når koldfronten har passeret os, oplever vi derfor et hurtigt fald i temperatur.

Vest og nord for lavtrykket strømmer kold luft ned mod os. Derfor vil man tit opleve et pludseligt skift i vinden til en nordlig retning, ca. samtidig med at temperaturen begynder at falde.

Polarfronten slanger sig sydpå

I det større perspektiv er det polarfronten, der dikterer, hvor temperaturerne er milde, og hvor vinterfrakken skal tages på.

Koldfronter opstår som regel langs polarfronten, der angiver skillelinjen mellem den kolde luft af polar oprindelse og den varmere, subtropiske luft længere sydpå. Skillelinjen bugter sig hele vejen rundt om Jorden og kan ligge meget forskelligt.

I vores del af verden kan polarfronten fx slange sig fra det nordligste Skandinavien til Sydeuropa.