Shutterstock

Kan luftfugtigheden nå op på 100 procent?

Hvad menes der med 100 procents luftfugtighed? Og hvad sker der, hvis luften alligevel tilføres mere fugt?

Normalt opererer man med relativ luftfugtighed, hvor en værdi på 100 procent svarer til, at luften er fuld-stændig mættet med vanddamp. Hvis den relative luftfugtighed er 100 procent lige over jorden, vil der være tæt tåge. Tilføres der yderligere fugt til luften, udfældes vandet som dråber. Kold luft kan ikke indeholde lige så meget vanddamp som varm luft, så hvis temperaturen falder, vil den relative luftfugtighed stige.

Det kan man opleve i praksis, når man skænker sig en kold drink på en varm sommerdag. Når luften kommer i kontakt med det kolde glas, afkøles den så meget, at den relative luftfugtighed kommer over 100 procent, og så afsættes vandet som dråber på glasset. Dug opstår på tilsvarende måde, når natteluften efter solnedgang langsomt køles af. Der findes også absolut luftfugtighed, som angiver, hvor mange gram vanddamp der er i en kubikmeter luft.