Shutterstock
Storm ved Torsminde

Orkaner blæser også i Danmark

Orkaner hører ikke kun til i de tropiske områder. Der findes også kraftige storme med orkanstyrke i Norden. Og de kan være dødelige.

Orkaner i Norden

I Norden dannes efterårsstorme, når kraftige lavtryk fra Atlanterhavet bevæger sig ind over området. Lavtrykket opstår ved store temperaturforskelle i atmosfæren.

De forekommer typisk i efteråret, hvor varme fra Sydeuropa støder ind i kolde luftmasser fra polarområdet.

Ved sammenstødet presses den varme luft til vejrs, hvor den udvider sig, så trykket i området falder. Lavtrykket suger luft til sig og skaber en vind, som let kan opnå stormstyrke – og i sjældnere tilfælde opnå orkanstyrke.

Her er fem af de værste storme af orkanstyrke, der nogensinde har hærget vores breddegrader.

1. Juleorkanen, 1902

En af de første storme, der sparkede det 20. århundrede ind, er den dag i dag en af de kraftigste målt i Skandinavien.

Ifølge målestationer i Københavnsområdet og Midtjylland og ved Kullen Fyr i Sverige nåede vindstyrken op på 144 km/t, hvilket er usædvanlig højt i vores del af verden. Værst gik orkanen ud over Skåne, Halland og den vestlige del af Småland, hvor i alt 50 fiskere mistede livet.

  • Dødstal: 50
  • Vindstyrke: 144 km/t

2. Oktoberorkanen, 1967

I 1967 passerede en kraftig storm Danmark fra De Britiske Øer.

Med en vindstyrke på over 140 km/t udviklede stormen sig til en af de kraftigste orkaner, der nogensinde har ramt Nordeuropa.

Orkanen gjorde særlig stor skade på skovene, hvor adskillige træer væltede, og flere metertykke løvtræer endda knækkede midtover.

Da orkanen bevægede sig videre mod nordøst, blev den sydlige del af Sverige ramt, og på sydspidsen af Öland blev der målt en middelvind på 144 km/t. Den vindmåling er stadig den højeste, der er målt i Sverige uden for fjeldstationer.

  • Dødstal: 0
  • Vindstyrke: 144 km/t

3. Decemberstormen, 1999

Fredag 3. december 1999 ramte den kraftigste orkan, der nogensinde er registreret i Danmark. Vindstød på over 180 km/t lavede skader for 13 milliarder kroner, og i alt syv mennesker mistede livet, mens 800 blev kvæstet.

Hvad der svarer til fire millioner kubikmeter træ væltede i skoven, og alle tog og fly blev aflyst, ligesom al udkørsel blev frarådet. Ved Vestkysten var vinden så voldsom, at der opstod en stormflod, selvom det var ebbe.

  • Dødstal: 7
  • Vindstyrke: 187 km/t

4. Januarstormen, 2005

Natten mellem den 7. og 8. januar 2005 rejser en storm med vindstød af orkanstyrke ind over det nordvestlige Europa.

I Danmark når vindstyrken op på 126 km/t og tager livet af fire mennesker. Værst går orkanen dog ud over det sydlige Sverige, hvor orkanen vokser i styrke til vindstød på op mod 144 km/t.

Her mister 18 mennesker livet, og omkring 75.000.000 m³ træ bliver blæst omkuld i den sydlige del af landet, hvor 341.000 husstande mister strømmen i flere dage.

  • Dødstal: 22
  • Vindstyrke: 144 km/t