Meteorologer vil måle orkaner på ny skala

I dag inddeles orkaner i fem kategorier alt efter hvor høje vindhastigheder, stormen kan producere. Men det siger ikke meget om, hvor meget skade, orkanen vil forårsage, mener flere amerikanske meteorologer, der i stedet vil måle orkanens samlede energiindhold.

© Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Kort forinden orkanen Katrina ramte millionbyen New Orleans i 2005, blev stormen nedgraderet fra en kategori fem orkantil den mindre alvorlige kategori tre.

Alligevel endte det enorme vejrsystem med at forårsage ødelæggelser i et omfang, der aldrig er set lignende på amerikansk grund.

Kendt orkanskala er mangelfuld

Katrina er et godt eksempel på, at den udbredte Saffir-Simpson-skala ikke altid giver et retvisende billede af, hvor ødelæggende en storm kan være.

Skalaen inddeler orkaner i fem kategorier af styrke ud fra den maksimale vindhastighed, stormen kan opretholde i ét minut. Men skalaen fortæller intet om stormens størrelse og dermed, hvor omfattende ødelæggelser den kan forårsage.

Derfor er meteorologerne i USA begyndt at måle stormens samlede energiindhold på den såkaldte Integrated Kinetic Energy-skala. Den nye skala giver forskerne et billede af, hvor stor en energi, der bliver udløst i hele stormens område.

Orkan udløste energien fra tre atombomber

Når forskere udregner IKE, henter de data fra både satellitter, bøjer med sensorer, skibe og målinger foretaget af orkanjægere, der flyver direkte ind i de voldsomme uvejr.

Alle målinger, hvor vindhastigheden ved overfladen er over 65 km/t, bliver registreret, og på den baggrund udregnes stormens totale energiindhold.

Kategori 2-orkanen Isabel fra 2003 er den mest energirige orkan nogensinde målt på amerikansk jord. Den udløste mere end 170 Terajoule, hvilket er næsten 3 gange energiindholdet i Hiroshimabomben.