Shutterstock
Nilen er verdens længste flod.

Verdens længste flod

Nilen er verdens længste flod. Den flyder 6650 kilometer gennem Afrika og munder ud i Middelhavet ved Egypten. Nilen er skarpt forfulgt af Amazonfloden, som kun er få kilometer kortere. Nogle forskere mener sågar, at den Sydamerikanske flod i virkeligheden er verdens længste flod.

Verdens længste flod

Nilen slanger sig 6650 kilometer gennem det nordøstlige Afrika fra dens sydligste udspring i Victoria-søen i det sydlige Uganda og munder ud i Middelhavet ved Egyptens nordkyst.

Nilen er verdens længste flod, men det er ikke mange kilometer, der adskiller den fra Amazonfloden, som er den næstlængste. Amazonfloden i Sydamerika er nemlig kun 155 km kortere, og i 2007 kom brasilianske forskere med en opsigtsvækkende udmelding.

Efter en lang ekspedition op i Perus snedækkede bjerge fandt forskerne et nyt udspring for floden, der fik dens samlede længde op på 6800 km.

Det skelsættende fund mødte imidlertid modstand fra andre eksperter, der hævdede, at Nilen fortsat var verdens længste flod.

Og eftersom de brasilianske forskere aldrig har publiceret deres fund og dermed ikke endegyldigt har bevist, at Amazonfloden har et højere udspring, regnes Nilen stadig for at være klodens længste flod.

Her er verdens længste floder:

  1. Nilen (6650 km)
  2. Amazonfloden (6400 km)
  3. Yangtze (6300 km)
  4. Mississippi-Missouri-Red Rock (5969 km)
  5. Jenisej-floden (5539 km)
  6. Den Gule Flod (5500 km)
  7. Ob-Irtysh (5410 km)
  8. Rio de la Plata-Paraná-Rio Grande (4880 km)

Nilen

Længde: 6650 km.
Lande: Uganda, Sudan, Kenya, Egypten, Tanzania, Sydsudan, Demokratiske Republik Congo, Eritrea, Burundi, Rwanda

Verdens længste flod består i virkeligheden af to floder: Den Hvide Nil, der udspringer i Victoriasøen i Uganda og Den Blå Nil, der udspringer i Tanasøen i Etiopien.

De to floder løber sammen i Sudan og flyder derfra videre igennem Sudan og Egypten, før Nilen løber ud i Middelhavet i det såkaldte Nildelta i det Nordlige Egypten.

Nildeltaet måler 24 kvadratkilometer, hvilket gør det til et af de største floddeltaer i verden.

Den Blå Nil og den Hvide Nil løber sammen ved Sudans hovedstad, Khartoum.

Selvom floderne ikke altid syner hvide eller blå, så er der her tale om henholdsvis den Hvide Nil (tv.) og den Blå Nil (th.).

© Wikimedia Commons

Nilen er af mange blevet kaldt civilisationens vugge, fordi det gamle egyptiske rige opstod for ca. 3000 år siden langs flodens breder.

Hyppige oversvømmelser af floddalen i sommermånederne gjorde jorden ekstraordinært frugtbar, og den livsvigtige jord blev derfor årligt velsignet af den siddende farao og guden Hapi.

Uden Nilen havde Det Gamle Egypten ikke været i stand til at udvikle sig, som det gjorde, da Nilen forsynede ørkenen med vand og gjorde det muligt at dyrke afgrøder i det ellers tørre landskab.

Desuden var Nilen en vigtig transportrute for Egypterne, som gjorde det muligt at fragte varer og byggematerialer over lange afstande.

Kongernes Dal ved Nilens vestlige bred.

Kongernes Dal ligger ved Nilens vestbred i Egypten. Her ligger faraoerne fra Det nye rige begravet – det gælder blandt andet den berømte farao, Tutankhamons.

© Shutterstock

De fleste af byerne i Det Gamle Egypten lå tæt på Nilen, og muligheden for at dyrke jorden langs flodens breder skabte enorm velstand, hvilket gjorde det muligt at finansiere byggeriet af blandt andet pyramiderne i Giza (opført omkring 2600 fvt.) nær Cairo og Templet i Karnak (opført ca. 1900 f.kr.), der ligger ved byen Luxor.

I dag er verdens længste flod stadig en vigtig og afgørende ressource i forhold til energiforsyning, landbrug, transport og generel økonomisk vækst i det nordvestlige Afrika.

Amazonfloden

Længde: 6400 km.

Lande: Brasilien, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Peru og Surinam.

Amazonfloden blev første gang kendt i den vestlige verden, da den spanske erobrer Francisco de Orellana opdagede floden ved et tilfælde i 1541.

Få år tidligere havde Orellana erobret Inkariget, men hans tørst efter guld var ikke slukket, og i starten af 1540’erne anførte han en ekspedition, der skulle finde det sagnomspundne land af guld, El Dorado.

I 1541 kom den spanske erobrers ekspedition til Amazonfloden og sejlede som den første europæer op af den gigantiske flod, der strækker sig 6.400 km gennem Sydamerika fra sit udspring i Andesbjergene til sin udmunding i Atlanterhavet.

Francisco Orellana opkaldte floden efter de kvindelige krigere fra den græske mytologi, som gik under navnet amazonerne.

Årsagen til dette var, at den spanske erobrer oplevede at blive beskudt af langhårede krigere i bastskørter bevæbnet med pusterør, som han fejlagtigt antog for at være kvinder.

Amazonfloden havner lige akkurat på en andenplads over verdens længste floder, men målt på vandmængde kommer ingen floder op på siden af Sydamerikas største flod.

Der lever over 2.000 fiksearter i Amazonfloden - herunder piratfisken.

Amazonfloden har over 2.000 forskellige fiskearter, lige fra elektriske ål til stimer af blodtørstige piratfisk.

© Shutterstock

Det anslås, at 15-20 procent af alt det ferskvand, som flyder ud i verdenshavene, stammer fra Amazonfloden.

Hvert sekund leder den gigantiske flod over 200.000 kubikmeter vand ud i Atlanterhavet, hvilket gør den mere vandrig end Nilen, Mississippi-floden og Yangtze tilsammen.

Det er nok til, at Amazonfloden på under ét minut kan generere én liter drikkevand til hver af Jordens syv milliarder mennesker.

Yangtze

Længde: 6300 km.
Lande: Kina

Yangtze-floden er en vigtig kilde til liv for Kinas knap 1,4 milliarder mennesker.

Den gigantiske flod har sit udspring i Tibets gletsjere og løber 6.300 km gennem Kina til udmundingen ved millionbyen Shanghai på landets østkyst.

WWF anslår, at omkring en tredjedel af Kinas befolkning bor omkring Yangtze, og med sin status som verdens tredjelængste flod, leverer den også drikkevand svarende til 40 procent af Kinas samlede forbrug.

Desuden er 70 procent af risproduktionen, 40 procent af kornproduktionen og 40 procent af Kinas samlede BNP et direkte resultat af Yangtze-flodens livgivende vand.

Yangtze-floden bringer dog også død og ødelæggelse med sig.

Floden løber ofte over sine bredder, og oversvømmelser har forårsaget store ødelæggelser og kostet millioner af menneskeliv gennem historien.

Den 18. august 1931 løb Yangtze-floden over sine bredder og tog direkte og indirekte livet af 3,7 millioner mennesker de efterfølgende måneder. Oversvømmelsen regnes for en af de største naturkatastrofer i det 20. århundrede.

For at undgå lignende katastrofer har Kina brugt milliarder på at bygge dæmninger. Den mest opsigtsvækkende blev indviet i 2006 og går under navnet De Tre Kløfters Dæmning.

Dæmningen ligger i Hubei-provinsen og er med en højde på 180 meter og en længde på mere end 2.000 meter verdens største.

De Tre Kløfters Dæmning ved Yangtze-floden.

De Tre Kløfters Dæmning i Yangtze-floden kostede knap 140 milliarder kroner at opføre, og det imponerrende bygningsværk er blevet kaldt for vor tids Kinesiske Mur.

© Shutterstock

De Tre Kløfters Dæmning omfatter en kunstig sø, der er halvanden gang større end Danmark.

Dæmningen er også en del af verdens største vandkraftværk, som kan levere 22.500 megawatt strøm. Til sammenligning leverer et gennemsnitligt kul- eller atomkraftværk ca. 1.000 megawatt.

Jorden omkring Yangtze er de senere årtier blevet forvandlet til landbrugsland og industriområder.

Transformationen har blandt andet haft store konsekvenser for dyrelivet i floden, ikke mindst for Yangtzes sidste pattedyr, det finneløse marsvin.

Ifølge WWF lever der i dag kun mellem 1.000 og 1.800 eksemplarer af det stærkt truede pattedyr i Kinas længste flod.

Mississippi-floden

Længde: 5969 km.
Lande: USA og Canada

Mississippi-floden er Nordamerikas største flodsystem og verdens fjerdelængste flod.

Når man regner bifloden fra Missouris udspring med, er Mississippi-floden knap 6.000 kilometer lang.

Flodsystemet afvander omkring 3,2 mio. km2 – eller hvad der svarer til næsten halvdelen af USA’s 48 sammenhængende stater samt en lille del af Canada.

Selve ordet Mississippi kommer fra et ojibwa-indiansk navn "Messipi", der betyder "stor flod".

Mississippi-floden har spillet en afgørende rolle i USA’s historie, og op gennem 1800-tallet begyndte handelsmænd af fragte store mængder gods mellem staterne via hjuldampere på Mississippi-floden.

Store landbrug voksede også op omkring Mississippi-flodens kyster, og floden blev dermed en vigtig brik i USA’s økonomiske vækst under industrialiseringen.

Mississippi-floden danner rammen om succesforfatteren Mark Twains klassiker Huckleberry Finn.

Forfatteren Mark Twain voksede op langs Missisippi og er blandt andet kendt for romanen Huckleberry Finn, som udspiller sig langs selvsamme flod.

© Wikimedia Commons

Mississippi-floden har dog også ført store ødelæggelser med sig.

Floden er gået over sine bredder adskillige gange, hvilket har medført store oversvømmelser gennem tiderne.

Den værste oversvømmelse i nyere tid fandt sted i 1993, da vandstanden i sensommeren nåede 14 meter over sit normale niveau.

I alt 73 byer blev berørt af oversvømmelserne, der tog livet af 47 mennesker, destruerede 50.000 hjem og lavede skader for mellem 15 og 20 milliarder dollars.

Jenisej

Længde: 5539 km.
Lande: Rusland og Mongoliet.

Jenisej er den største flod i Rusland med en længde på over 5.500 kilometer.

Floden består af Store Jenisej og Lille Jenisej, som udspringer i henholdsvis De Sajanske Bjerge i Rusland samt i Mongoliet. De to floder flyder sammen og munder ud i Karahavet langt mod nord.

Jenisej-floden er en smule kortere end Mississippi-floden, men vandgennemstrømningen er halvanden gange større end Nordamerikas største flod.

Jenisei er mere end 5.500 km lang og munder ud i Karahavet i det nordlige Sibirien.

Jenisei løber gennem den sibiriske storby Krasnojarsk, som huser knap en million indbyggere.

© Shutterstock

Jenisej afvander 2,5 mio. km2 i det centale Sibirien, og floden råder over 55 unikke fiskearter, blandt andet den sibiriske stør og arktiske flyndere.

Det er dog ikke kun dyrelivet, der blomstrer ved Jenisej-floden.

Ruslands største vandkraftværk – og verdens sjette største – Sayano-Shushenskaya HPP ligger ved Jenisej-floden, på grænsen mellem Krasnoyarsk-territoriet og Khakassia.

Opførslen af vandkraftværket begyndte i 1956 og blev afsluttet i 1972. Vandkraftværket har en dæmning på 242 meter og leverer 6.000 MW strøm til den russiske befolkning.

Den Gule Flod

Længde: 5500 km.
Lande: Kina

Den Gule Flod er kendt som fødestedet for Kinas civilisation. Ved flodens bredder opstod landets første dynasti, Xiadynastiet, for knap 4.000 år siden.

En velkendt legende om kejseren Yu lyder, at han tæmmede en massiv oversvømmelse af Den Gule Flod for knap 4.000 år siden.

Ved at stoppe oversvømmelserne gjorde han det muligt at etablere et frugtbart landbrug, som senere banede vej for Kinas første dynasti.

I 2016 fandt forskere bevis for, at den sagnomspundne oversvømmelse rent faktisk fandt sted for knap 4.000 år siden.

Kulstof 14-analyse af børneskeletter fra perioden antyder, at et stort jordskælv skabte massive oversvømmelser i Kinas gule flod for netop 4.000 år siden.

Forskerne fandt også spor efter jordskred, som blokerede for Den Gule Flods løb i provinsen Qinghai nær Tibet.

Ifølge legenden skulle kejseren Yu have tæmmet den oversvømmede flod ved at organisere et gravearbejde, som ændrede flodens løb. Den historie understøttes af de nye arkæologiske fund.

Den Gule Flod munder ud i Bohai-havet i den nordlige del af Det Gule Hav.

Den Gule Flods gullige farve er et resultat af, at floden indeholder store mængder af den meget finkornede jordtype kaldet silt.

© Shutterstock

Forbruget af vand fra floden er vokset støt siden 1940'erne i takt med Kinas voksende befolkning og økonomi.

En af formand Maos sidste projekter var at bygge kanaler, som ledte vand fra Yangtze-floden og andre floder i det sydlige Kina mod nord til Den Gule Flods område.

I dag er mere end 120 millioner mennesker afhængige af vandet fra Den Gule Flod, som især bruges til at vande markerne, men også som drikkevand og som en ressource i industrien.

Desuden er der anlagt adskillige dæmninger med vandkraftværker langs floden.

Vandmængden i Den Gule Flod svinger meget. I oversvømmelsessæsonen fra juli til oktober kan der være sytten gange så meget vand i floden, som der er om vinteren i den øvre del af floden.

Ob-Irtysh

Længde: 5410 km.

Lande: Rusland, Kasakhstan, Kina og Mongoliet.

Ob er den største flod i Vestsibirien og den næststørste flod i Rusland, når bifloden Irtysh tælles med i den samlede længde.

Floden udspringer i Altajbjergene og udmunder i Obbugten i Karahavet efter at være blevet flettet sammen med flere andre floder.

Ob er sejlbar i det meste af sit løb, men floden er dækket af is halvdelen af året.

Isdækket smelter først mod syd, og om foråret bliver store områder omkring flodens nedre udløb oversvømmet.

Ob-floden er rig på dyreliv, og det anslås at der lever omkring 170 forskellige fuglearter omkring den 5.410 km lange flod.

Rio de la Plata-Paraná-Rio Grande

Længde: 4880 km.
Lande: Brasilien, Paraguay, Uruguay, Bolivia og Argentina.

Paraná-flodsystemet består af består floderne Rio de la Plata, Paraná og Rio Grande og er Sydamerikas næststørste flod med en længde på 4.880 km.

Flodsystemet starter i Brasilien og bevæger sig mod Sydamerikas østkyst mellem Uruguay mod nord og Argentina mod syd.

Flodsystemet udmunder i Río de la Plata, et stort, tragtformet farvand ved Sydamerikas sydøstkyst.

Rio de la Plata er hjemsted for mere end 500 fuglearter.

Reserva Ecologica Costanera Sur i Buenos Aires er et naturreservat på cirka 350 hektar, som floderne Paraná, bifloden Paraguay og Río Uruguay munder ud i. Reservatet er hjemsted for mere end 500 forskellige fuglearter - heriblandt verdens mindste fugl, kolibrien.

© Shutterstock

Ved Río de la Plata ligger Argentinas hovedstad Buenos Aires og Uruguays hovedstad Montevideo.

Rio de la Plata huser Sydamerikas største havn – beliggende i Buenos Aires – og det anslås at op mod 96 procent af Argentinas skibstrafik går gennem denne havn.