Kan vi overleve et supervulkan-udbrud?

Før eller siden vil supervulkanen under Yellowstone National Park gå i udbrud. Hvor stort et område bliver ubeboeligt?

Volcano, Yellowstone National Park

Supervulkaner er en betegnelse for de allerkraftigste vulkaner. De udspyer mere end 1000 km3 aske og har den højeste værdi, otte, på det vulkanske eksplosivitetsindeks VEI.

Udbrud af supervulkaner er uhyre sjældne og forekommer i gennemsnit én gang per 100.000 år. Et af de kraftigste udbrud fandt sted for 74.000 år siden, da vulkanen Toba på Sumatra eksploderede og udspyede omkring 2500 km3 aske.

Cross section of a volcano

Et andet eksempel på en supervulkan er den under Yellowstone National Park i USA, der går i udbrud med cirka 700.000 års mellemrum – sidst for 640.000 år siden.

Geologer er enige om, at en supervulkan i udbrud vil have ødelæggende virkninger for mennesket. Et område på størrelse med USA vil blive ødelagt direkte af eksplosionen eller gjort ubeboeligt af askenedfald. De enorme mængder af aske og gasser i atmosfæren vil samtidig skærme for sollyset, køle Jorden af og skabe en vulkansk vinter.

Map of USA

Tobas udbrud gav således et globalt temperaturfald på 3-5 °C, og nogle forskere mener, vi var tæt på at uddø og kun var nogle få tusind individer tilbage.