Clément Bardot/Wikimedia Commons
yellowstone varm sø caldera

Supervulkan gemmer på meget mere magma end forventet

Computerskabt 3D-model afslører dobbelt så meget smeltet sten under supervulkan i Yellowstone end hidtil antaget.

Supervulkanen i Yellowstone National Park i Wyoming, USA, er en slumrende kæmpe. Hvis den en dag går i udbrud, vurderes det, at godt 90.000 mennesker omkommer med det samme.

Derudover vil den frigive en 3 km høj askesky, som vil sprede sig hen over 1.600 km, spærre for sollyset og nedkøle hele planeten.

Netop af den grund er supervulkanen blandt de meste undersøgte og overvågede vulkaner i verden.

Nu har et hold forskere fra University of California påvist, at vulkanen indeholder dobbelt så meget magma end tidligere antaget. Deres resultater er offentliggjort i tidsskriftet Science.

supervulkan

Nasjonalparken Yellowstone syder av vulkansk aktivitet. To magmakamre på mellom ti og femti kilometers dyp inneholder til sammen nesten 60 000 kubikkilometer magma.

© shutterstock

Læs også:

Bølger i 3D

Under Yellowstones såkaldte caldera, der er en kraterformation, som forekommer efter et vulkanudbrud, hviler et gigantisk magma-reservoir.

Mængden af denne flydende stenmasse hjælper forskere med at fastslå, hvor tæt en vulkan er på at gå i udbrud.

Holdet af forskere ville prøve en ny metode til at undersøge hvor meget magma, supervulkanen indeholdt, hvilken tilstand den var i, og hvordan den fordelte sig i undergrunden.

Det er ikke let for forskere at kigge under Jordens overflade – særligt ikke i 800°C varm magma.

yellowstone magma supervulkan

Illustration af Yellowstones undergrund. Den store mængde varme magma har skabt en unik natur med gejsere og varme kilder.

© National Park Service

Derfor brugte de en nyudviklet tomografisk billedbehandlingsteknik til at analysere seismiske bølger, som er opfanget i årene mellem 2000 og 2018.

For bedre at kunne fortolke de mange hoppende og reflekterende vibrationer i den indsamlede data, brugte forskerne en proces kaldet FWI (Full Waveform Inversion), som kort fortalt er et modelleringssoftware, der indfanger ekstra data om bølger og giver et mere præcist billede af bølgehastigheder.

Her kunne de gennem en supercomputer undersøge, hvordan hastigheden af de målte bølger har ændret sig i forskellige dybder.

Ved at modellere de seismiske bølger i tre dimensioner gav det forskerne et mere komplet billede af massen under Yellowstone.

yellowstone caldera

Luftfoto af Grand Prismatic Spring i Yellowstone National Park. Dampen stiger på grund af vulkanismen i undergrunden. Søen er omgivet af enorme måtter af strålende orange alger, bakterier og arkæer. Farven skyldes forholdet mellem klorofyl og carotenoidmolekyler produceret af organismerne.

© Jim Peaco, National Park Service/Wikimedia Commons

Ingen grund til panik

Deres resultater viste, at mængden af magma under Yellowstones Caldera ligger på mellem 16 til 20 procent. Det er en fordobling af den tidligere antagelse på kun 5 til 10 procent smeltet sten.

Selvom det kan virke som noget af en stigning, så maner forskerne til ro. Tærsklen for et muligt udbrud ligger på omkring 35 til 50 procent magma, så der er lav risiko for udbrud i den nærmeste fremtid.

Supervulkanen i Yellowstone er blandt de største vulkaner i verden. Hen over de sidste 2,1 millioner år har særligt tre udbrud været katastrofale – det seneste skete for 631.000 år siden.