Shutterstock
Vulkaner

Vulkanske gasser ætser dine øjne og lammer dit hjerte

Vulkanske gasser indeholder kviksølv, kuldioxid og saltsyre, der kan smadre dna’et i din hjerne, lamme dit hjerte og ætse dine øjeæbler.

Glohed magma bobler med gas

Den glohede magma under Jordens overflade indeholder store mængder gas, som frigives fra vulkaner. De vulkanske gasser består bl.a. af giftige stoffer som kviksølv, kuldioxid og hydrogenklorid, og de kan hurtigt nå dybt ind i din krop via dine lunger.

Claus Lunau

Kviksølv ødelægger dit dna

Såkaldte iltradikaler (røde) kan ødelægge dit dna, og de dannes især i hjerneceller, hvor iltforbruget er højt. Normalt vil enzymer (gule) nedbryde iltradikalerne, men kviksølv (sølv) kan hæmme enzymerne, så der opstår skader på dna’et. Skaderne kan være fatale for cellerne.

Claus Lunau

Kuldioxid bremser dit hjerte

Dit såkaldte parasympatiske nervesystem (grønt) signalerer ved hjælp af signalstoffet acetylcholin og kan bremse din vejrtrækning og puls. Store mængder kuldioxid i blodet hæmmer nedbrydningen af acetylcholin, så de parasympatiske nerver bliver overaktive, og dine lunger og dit hjerte bliver lammet.

Claus Lunau

Saltsyre ætser øjne og lunger

Vulkaner udleder svovldioxid og hydrogenklorid, som bliver til kraftige syrer, når de opløses i vand. Dine øjne, din hud og dine luftveje har vand på overfladen, og gasserne kan dermed ætse dit væv. Store mængder af gasserne kan beskadige dine lunger, så du ikke kan trække vejret.

Claus Lunau