Kilauea

Vulkantyper - Få et overblik over de forskellige vulkantyper her

Der findes flere typer vulkaner. Generelt er det den flydende magmas indhold af gasser og silicium, der bestemmer, hvilken form vulkanen får.

Der findes flere typer vulkaner. Generelt er det den flydende magmas indhold af gasser og silicium, der bestemmer, hvilken form vulkanen får.

Photo by Marc Szeglat on Unsplash

Tyndtflydende magma danner gerne brede og flade vulkaner, såkaldte skjoldvulkaner, hvor de mere tyktflydende magmatyper ofte danner højere vulkaner som stratovulkaner.

Læs mere om de forskellige vulkantyper nedenfor.

Skjoldvulkaner ligner et ridderskjold

Skjoldvulkaner bygges op af letflydende magma, som løber i fuld fart ned af siderne og størkner flere kilometer væk fra det krater, hvor lavaen først bryder ud. Det resulterer i en vulkan, der ligner en ridders skjold med forsiden op.

Hældningen på siderne er svag, og selv lave skjoldvulkaner dækker store arealer.

De kendes bedst ved, at siderne hælder mindst inde ved midten. Verdens største skjoldvulkan er Mauna Loa på Hawaii.

Skjoldvulkanen Mauna Loa på Hawaii

På Hawaii kan du opleve skjoldvulkaner, heriblandt den største skjoldvulkan Mauna Loa.

Stratovulkaner har tobleroneformen

Stratovulkaner er vulkaner, som børn tegner dem – med en stejl top og fladere sider, og kaldes derfor også for keglevulkaner. På den måde kan de nemt kendes fra skjoldvulkaner.

Stratovulkaner bliver dannet ved udbrud af trægtflydende lavatyper, der har et stort kiselsyreindhold. Det er altid trægtflydende eller tyktflydende lava, der har et højt indhold af kiselsyre, hvilket gør at lavaen flyder langsommere. Kiselsyre bliver forkortet til SiO2 for siliciumdioxid og er en metalilte, som sammen med ilt udgør det meste af jordskorpen.

Stratovulkaner er bygget op af skiftende lag af lava og aske, og de er ofte temmelig store.

Den højeste stratovulkan, Nevado Ojos de Salado, finder du i Chile, som er hele 6.887 meter høj.

Mount Hood i Oregon er en stratovulkan

I Oregon, USA kan du opleve stratovulkanen Mount Hood.

Spaltevulkaner dannes af tyndtflydende lava

Spaltevulkaner har en flad form, hvor lavaen flyder ud gennem en lang spalte eller sprækker i jorden frem for en stor kanal, som vi ellers kender det fra andre vulkantyper.

Spaltevulkaner bliver dannet ved tyndtflydende lavaer, når to kontinentalplader trækker sig væk fra hinanden i en spredningszone.

Denne slags vulkan kan du spotte på Island, men de findes også i oceanerne.

På Island finder du spaltevulkaner i Laki.

I Laki på Island kan du spotte spaltevulkaner, som sidst gik i udbrud i år 1786.