Shutterstock

Din indre neandertaler afgør din smertetærskel

Et nedarvet gen fra neandertalerne har stor betydning for, om du mærker smerte eller knapt registrerer den.

Et svirp med et vådt håndklæde eller en lilletå banket mod et bordben vil frembringe smerte hos enhver. Men om smerten håndteres vridende på gulvet eller med et skuldertræk, varierer fra person til person.

Nu viser en undersøgelse, at personer med et særligt gen fra neandertalere kan have en lavere smertetærskel end andre.

Undersøgelsen er udført af et forskerhold ledet af genetikeren Svante Pääbo, der bl.a. kortlagde det første neandertalergenom.

Smertesignal glider lettere igennem

Forskerne har identificeret genvarianten ved at sammenligne det komplette arvemateriale – genomet – fra tre neandertalere med en database over 2.535 menneskelige genomer.

Kortlægningen har identificeret en særlig variant af genet SCN9A, der fandtes i neandertalere og stadig findes hos nulevende central- og sydamerikanere samt europæere – fx 0,4 procent af alle briter.

Fællesnævneren hos personer med genet er, at de er mere følsomme over for smerte.

Det særlige neandertalergen er særligt udbredt i Syd- og Mellemamerika, men helt fraværende i den nulevende afrikanske befolkning. Forskerne har ikke fremlagt en forklaring på, hvorfor genet findes nogle steder og ikke andre.

© Hugo Zeberg et al.

Forklaringen skal findes i nervebanerne.

Yderst i huden opfanger tynde fibre smerte som et elektrisk signal, der passerer gennem såkaldte ionkanaler i nerverne på vej mod hjernen.

En af disse ionkanaler kaldet Nav1.7 fragter smertesignalet videre ved at lukke ladede partikler – ioner – ind og ud af cellen, hvis signalet er kraftigt nok. Hvis ikke, føler personen ingen smerte.

Undersøgelsen viser, at Nav1.7 hos personer med neandertalgenet rummer tre andre aminosyrer sammenlignet med den mest udbredte moderne variant.

Forskerne testede effekten af de tre særlige aminosyrer ved at splejse genet ind i frøæg og menneskeligt nyrevæv. Med de tre aminosyrer blev ionkanalen lettere aktiveret og smertesignalet nemmere videresendt.

Neandertalergen gør din smerte 8 år ældre

Jo ældre vi bliver, jo værre bliver smerte opfattet. Konklusionen på forskernes undersøgelse var, at personer med neandertalgenet syv procent oftere følte smerte – svarende til, at de var otte år ældre.

Undersøgelsen indikerer også, at neandertalerne havde en lavere smertetærskel end vores art, Homo sapiens, men da smerteoplevelsen er kompleks, kan det ikke kan siges med sikkerhed.

Tidligere har eksperterne fundet tegn på hyppige skader, en veludviklet sans for sårpleje og selvmedicering med smertestillende naturmedicin blandt neandertalerne.