Shutterstock
Hjertestop

Advarselstegnene for pludseligt hjertestop kan være forskellige for mænd og kvinder

I timerne op til et akut hjertestop kan kroppen komme med små advarselstegn, som ser ud til at være meget forskellige for mænd og kvinder.

Hvert eneste minut pumper dit hjerte fem liter iltrigt blod ud i alle afkroge af din krop, helt uden du tænker over det.

Men selv hos unge og tilsyneladende raske mennesker kan den hårdtarbejdende muskel pludselig og uventet stoppe. Det sker for millioner af mennesker hver år på verdensplan, og i 90 pct. af tilfældene er det med døden til følge.

Derfor er akut hjertestop også et globalt sundhedsproblem, som læger og forskere knokler med at forstå og bekæmpe.

Nu har forskere fra Schmidt Heart Institute i USA lavet en undersøgelse, som viser, at kroppen ofte kommer med små advarselssignaler i de sidste 24 timer, inden hjertet giver op, og at de små tegn ser ud til at være meget forskellige hos mænd og kvinder.

Ét symptom var særligt hyppigt

Forskerne bag undersøgelsen, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Lancet Digital Health, brugte data fra to forskellige undersøgelser af hjertestop:

Den ene undersøgelse var lavet i multietniske samfund i Ventura County i Californien og det andet i Portland, Oregon.

Deltagerne i undersøgelserne var personer i alderen mellem 18 og 85 år, som blev ramt af et uventet hjertestop, der enten blev overværet af en tilskuer eller personale fra akutberedskabet.

I datamaterialet analyserede forskerne på forskellige symptomer op til det øjeblik, hvor hjerteslagene stoppede: Både enkeltvise symptomer og samlinger af symptomer.

Herefter sammenlignede de resultaterne med en kontrolgruppe, der oplevede lignende symptomer og tilkaldte akut hjælp uden at få hjertestop.

Forskernes analyser viste, at 50 pct. af de 823 personer med pludseligt hjertestop nåede at få mindst ét afslørende symptom i op mod 24 timer, før deres hjerte gav op.

Det hyppigste symptom var åndedød, som 41 pct. af deltagerne oplevede døgnet op til hjertestoppet.

33 pct. af dem oplevede brystsmerter, 12 pct. svedte mere og 11 pct. oplevede det, forskerne kalder anfaldslignende aktivitet.

Men det mest interessante var, at symptomerne så ud til at være ret forskellige for mænd og kvinder.

Hvor mændende oplevede både åndenød, brystsmerter og svedtendens op mod hjertestoppet, var det markant anderledes hos kvinderne:

Her var det kun åndenød, der så ud til at være signifikant forbundet med det meget pludselige stop i hjertets pumpen.

Forskerne håber nu, at deres viden om de forskellige advarselstegn hos mænd og kvinder kan gøre os bedre til at forudsige og forhindre de dødelige hændelser.