Overbeskyttende forældre barberer år af børnenes liv

Når forældrene er overbeskyttende, kan det stresse børnene og ændre udviklingen af deres hjerner. Det kan give mange og alvorlige konsekvenser, endda øge risikoen for et kortere liv, viser ny undersøgelse.

Forskerne har set nærmere på, hvordan 941 mennesker, der døde mellem 2007 og 2018, har beskrevet forholdet til deres forældre i den engelske forskningsdatabase English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

© Shutterstock

Traumer og stress-følelser har stor betydning for, hvordan hjernen udvikler sig. Og det gælder særligt i barn- og ungdommen, hvor kroppens supercomputer gennemgår de største forandringer, peger meget ny forskning på.

Stress kan udløse forskellige stoffer i hjernen, der aktiverer gener, som er forbundet med øget risiko for en række dødelige sygdomme, ligesom det kan give større tilbøjelighed til afhængighed af alkohol, rygning og stoffer.

I en ny undersøgelse har brasilianske forskere set nærmere på, hvilken betydning forholdet til ens forældre har for livets længde.

Forskerne har set nærmere på, hvordan 941 mennesker, der døde mellem 2007 og 2018, har beskrevet forholdet til deres forældre i den engelske forskningsdatabase English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

En overbeskyttende far, der efterlader barnet med en ringe grad af frihed og autonomi, giver kvinder en 22 procent større risiko for at dø, før de fylder 80. For mænd af overbeskyttende fædre stiger risikoen med 12 procent, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen fandt også frem til, at mænd, der voksede op i hjem med én forælder, havde hele 179 procent større risiko for at dø inden deres 80-års fødselsdag, sammenlignet med deres jævnaldrende, som voksede op med to forældre.

Forskerne mener, det hænger sammen med de følelser af stress, der har været forbundet med at komme fra skilsmisse-hjem, som samfundet så skævt til, da de nu afdøde personer voksede op i efterkrigstiden.

De påpeger, at der formentlig er mindre stress ved at vokse op med én forælder i dag, hvor skilsmisser er blevet mere almindelige.

Dårlige forældre kan ændre hjernen

Forskerne har undersøgt, hvordan de afdøde briter oplevede forholdet til deres forældre ved at krydsreferere deres spørgeskemaer i English Longitudinal Study of Aging med den såkaldte Parental Bonding Instrument (PBI).

Det er et psykologisk redskab til at vurdere børns syn på, hvordan deres forældre opdrager dem og giver omsorg.

På en skala fra et til fire skal børnene angive, hvor rammende forskellige udsagn er om deres mor og far. For eksempel: "Gav mig lov til at gøre de ting, jeg godt kunne lide at gøre" og "Forsøgte at styre alting, jeg gjorde".

Kan stresse barnet

I PBI er dårligt forældreskab kendetegnet ved at forsømme barnet eller at være overbeskyttende.

Begge måder at opdrage på kan formentlig stresse barnet og udløse hormoner, der præger hjernens udvikling resten af livet.

Overraskende nok viste undersøgelsen også, at en omsorgsfuld mor kun nedsætter risikoen for at dø før 80 år hos kvinder. Hos mænd har det ifølge forskernes statistiske undersøgelse ingen effekt.

Andre undersøgelser har dog fundet en større risiko for angst og depression hos mennesker uanset køn, der voksede op med en kold og forsømmende mor.