Shutterstock
Afløb

Dit afløb gemmer på en skjult verden af liv

Forskere har undersøgt flere hundrede håndvaske og gjort en ubehagelig opdagelse.

Et lille, mørkt rør, som flere gange dagligt opsluger en blanding af snavs, bakterier, fnuller og sæberester.

Dit afløb er formentlig hverken et sted, du drømmer om at stikke fingrene ned i eller skænker mange tanker i det daglige.

Ikke desto mindre udfører det en vigtig opgave i din husstand og bidrager samtidig til det indeklima, du opholder dig i mange timer om dagen.

Nu er forskere fra University of Reading i England dykket ned i det grumsede dyb for at undersøge, hvad der gemmer sig. Og det viser sig, at det fugtige mørke huser flere overraskelser - også potentielt sundhedsskadelige.

Små, mugne jungler

Ved hjælp af sterile vatpinde indsamlede forskerne prøver fra hele 250 forskellige badeværelses-håndvaske på tværs af 20 forskellige bygninger på et større universitet.

Herefter brugte de en velkendt metode, hvor de små dna-stykker fra vatpindene mangedobledes i laboratoriet, så forskerne kunne udpege afløbets små, mikrobielle beboere - en såkaldt PCR-reaktion.

Resultaterne afslørede, at hvert eneste afløb er hjem for et overraskende stort antal svampe, og at de små svampemiljøer på tværs af håndvaskene ligner hinanden besynderligt meget - lidt som små, mugne regnskove.

"Vi forventede at finde svampe i afløbene. Men vi blev overraskede over at finde de samme svampesamfund på tværs af 200 afløb i flere forskellige bygninger, da det tyder på, at der er et særskilt svampe-mikrobiom," forklarer leder af undersøgelsen, Soon Gweon.

Forskere: "Potentielt farlige"

Forskerne fandt hele 375 forskellige svampeslægter på tværs af håndvaskene - hver af svampene er kendetegnet ved, at de tåler høje temperaturer og lave pH-værdier.

I 80% af drænene fandt forskerne desuden såkaldte fusarium-arter, som er en stor slægt af svampe, der kan inficere mennesker og forårsage alvorlig sygdom for immunsvækkede.

Fusarium spp er desuden på WHO's prioriterede liste over sygdomsfremkaldende svampe fra november 2022.

Alligevel får opdagelsen ikke forskerne til at ringe med de store alarmklokker endnu i forhold til potentielle sundhedsfarer.

Men de mener, at opdagelsen kan blive et vigtigt fund for patienter med et svækket immunforsvar, som skal undgå infektioner fra de sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der potentielt kan lure i drænet.

"Det er umuligt at undgå eksponering fra svampe, da deres sporer er stort set overalt. I lave mængder bør det ikke være et problem for de fleste mennesker. Men for personer med allergi eller svækket immunforsvar kan selv små mængder føre til allergiske reaktioner eller sundhedsproblemer," forklarer Soon Gweon.

"Af den grund vil det være fornuftigt at udrydde potentielle reservoirer af svampe og forhindre dem i at kolonisere indendørsmiljøet ved af fjerne svampevæksten i vaskeafløbet jælvnligt med egnede rengøringsmidler," lyder anbefalingen.