En hjernerystelse kan svække dig mentalt senere i livet

En hjernerystelse kan give alvorlige komplikationer for hukommelse og koncentration senere i livet, viser forskning udført på tvillingepar. Lignende er set hos visse sportsfolk.

Forskere fra Duke University i England har offentliggjort en undersøgelse, som kæder hjernerystelse tidligere i livet sammen med en øget risiko for forringelse af kognitive evner.

© Shutterstock

”Du må da ha’ slået hovedet”, hører man ofte folk sige til andre, når de synes, vedkommende har udtalt sig dumt.

Det kan godt være, at der ikke menes noget stygt eller personligt med kommentaren, men rent faktisk kan et hårdt slag mod hovedet i forbindelse med et fald eller lignende være skyld i, at en persons hukommelse, koncentration eller evne til at tænke klart får et alvorligt knæk.

Forskere fra Duke University i England har offentliggjort en undersøgelse, som kæder hjernerystelse tidligere i livet sammen med en øget risiko for forringelse af kognitive evner. Det vil med andre ord sige, at det hårde slag mod hovedet kan forårsage en slags irreversibelt ”datatab”.

Forskere sammenlignede tvillingepar

Forskningen er udført ved at sammenligne identiske tvillingepar, hvor den ene tvilling har pådraget sig en hjernerystelse i sin ungdom, hvorimod den anden har været heldig og er sluppet.

”Ved at kigge på identiske tvillingepar, som har samme gener og desuden har været udsat for mange af de samme ting i tilværelsen, kunne vi se, at de tvillinger, som havde pådraget sig en hjernerystelse, klarede sig ringere i kognitive tests og gik hurtigere i mentalt forfald end deres anden tvilling, som aldrig havde haft en hjernerystelse”, forklarer forskningsleder Marianne Chanti-Ketterl fra Duke University i North Carolina, USA.

Forskergruppen studerede i alt 8.662 krigsveteraner fra Anden Verdenskrig, som alle skulle løse en række kognitive tests ved undersøgelsens begyndelse. På det tidspunkt var de omtrent 67 år gamle. Efterfølgende blev de testet igen op til tre gange over de næste 12 år.

Værre hvis man har været bevidstløs

Ved udgangspunktet lå den gennemsnitlige score på 32,5 ud af 50 mulige point. Omtrent en fjerdedel af deltagerne havde været udsat for en hjernerystelse, som i fagsprog kaldes for traumatisk hjerneskade eller TBI (traumatic brain injury).

De tvillinger, som havde oplevet en sådan hjerneskade, klarede sig dårligere i tests ved 70-årsalderen, især hvis de havde været bevidstløse i forbindelse med ulykken eller var ældre end 24 år på ulykkestidspunktet. Der var ligeledes tegn på hurtigere mentalt forfald hos disse individer.

Eftersom de deltagende tvillingepar har stort set samme gener og desuden voksede op sammen og derfor oplevede mange af de samme ting, er hjernerystelserne den variabel i ligningen, som adskiller dem.

Selv efter forskerne justerede for andre ting, som kan have spillet ind – for eksempel forhøjet blodtryk, alkoholforbrug, rygning og uddannelsesmæssig baggrund – var resultaterne entydige.

Samme tendens hos sportsfolk

Forskerne påpeger, at deres undersøgelse ganske vist har visse svagheder. For eksempel er den baseret på deltagernes egne beretninger om hjernerystelser, hvilket indebærer, at der kan være tilfælde af slag mod hovedet, som personen har glemt alt om, eller at begivenhederne bliver gengivet forkert.

Skeler vi til sportsverdenen, ser vi imidlertid en tilsvarende sammenhæng imellem hovedtraumer og hjernefunktion. Allerede i 1920erne blev de første tilfælde af såkaldt kronisk traumatisk encefalopati (CTE) identificeret blandt boksere. Efterfølgende har man observeret, at denne lidelse også opstår blandt fodboldspillere, rugbyspillere samt udøvere af forskellige former for kontaktsport, hvor der er stor risiko for stød og slag mod hovedet.

I en undersøgelse fra 2017 med 111 udøvere af amerikansk fodbold fra NFL (National Football League) fandt forskerne, at 99 procent af forsøgsdeltagerne havde kronisk traumatisk encefalopati. De mange stød og slag, som spillerne havde pådraget i forbindelse med deres sport, havde med andre ord ført til målbart tab af kognitive evner.