Forkert søvn forkorter livet - men forskere har en løsning

Undersøgelse: For lidt og for meget søvn kan afkorte dit liv. Men det kan du beskytte dig mod på en overraskende simpel måde.

Undersøgelsen, som er den første af sin art, er udført på 92.221 personer i alderen 40-73 år.

© Shutterstock

Hvis du vil leve længe, skal du hverken sove for lidt eller for meget. Begge dele har ifølge videnskaben en tendens til at øge risikoen for tidlig død.

Hvorfor ved man ikke. Til gengæld har forskere fundet ud af, hvordan vi mennesker selv kan udligne skadevirkningen af en forkert søvnmængde, og løsningen er overraskende enkel.

Tidligere forskning var unøjagtig

Det er allerede påvist, at den ideelle opskrift på at leve længe bl.a. er at sørge for at få en passende mængde søvn og samtidig være fysisk aktiv i det rette omfang.

Forskerne har dog ikke været klar over, hvor stor en rolle den fysiske aktivitet har, eftersom tidligere undersøgelser er baseret udelukkende på selvrapportering og derfor ikke har kunnet give nøjagtige data.

Det springende punkt

Langt om længe kan kinesiske forskere nu afsløre, at det er den fysiske aktivitet, som er det springende punkt. Det har de påvist ved at udstyre en stor gruppe forsøgspersoner med bevægelses-sensorer (accelerometre), der registrerer, hvornår en person er aktiv eller er i hvile.

”Vores forskning viser, at øget fysisk aktivitet mindsker den forhøjede risiko for tidlig død, som følger i kølvandet på henholdsvis for lidt og for meget søvn," forklarer undersøgelsens leder, Dr. Jihui Zhang fra Guangzhou Medical University i Kina.

Undersøgelse af over 90.000 personer

Undersøgelsen, som er den første af sin art, er udført på 92.221 personer i alderen 40-73 år. Forsøgsdeltagerne skulle bære en bevægelsessensor i en uge.

Deltagerne blev inddelt i tre grupper med hensyn til søvnvarighed: ”kort” (mindre end seks timer), ”normal” (seks til otte timer) og ”lang” (over otte timer). Den totale mængde af fysisk aktivitet blev også inddelt i tre grupper – ”lav”, ”medium” og ”høj”. Desuden blev ”medium”- og ”høj”-grupperne klassificeret som enten at være i tråd med WHO’s anbefalinger eller ikke.

Kiggede på risikoen for tidlig død

Herefter sammenlignede forskerne de forskellige grupper med hensyn til total dødelighed samt dødsfald forårsaget af henholdsvis hjerte-kar-sygdom eller kræft.

I den forbindelse kunne de tydeligt se, hvordan søvnmængde og fysisk aktivitet ændrede risikoen for tidlig død.

Mangel på motion ses på dødeligheden

Hos deltagere med lavest grad af fysisk aktivitet var mindst og mest søvn forbundet med en henholdsvis 16 og 37 procent øget risiko for totaldødelighed.

Hos dem i ”mellem”-gruppen med hensyn til fysisk aktivitet var det kun mindst søvn, som gav udslag, og øgede totaldødeligheden med 41 procent.

Og hos de personer, der motionerede intensivt, havde søvnmængden ingen indvirkning på dødeligheden.

Mere aktivitet udjævnede forskellen

Med hensyn til hjerte-kar-dødeligheden havde personer, som var mindst fysisk aktive, en 69 procent øget risiko for tidlig død, men den risiko blev udjævnet ved at øge motionsmængden til ”medium” eller ”høj”.

Når det gjaldt kræftdødelighed, var der hos de personer, som sov mest og motionerede mindst, en 21 procent øget risiko, som dog blev udjævnet med moderat eller intensiv fysisk aktivitet.

Vigtigt at følge WHO’s målsætning

Lignende resultater blev observeret hos dem, der med hensyn til fysisk aktivitet lå i de to grupper ”medium” eller ”høj”. Hos dem, der ikke nåede op på WHO’s retningslinjer, var mindst og mest søvn forbundet med henholdsvis en 31 og 20 procent øget risiko for totaldødelighed. Denne risiko blev udjævnet ved blot at øge motionsmængden til at harmonere med WHO’s anbefalinger.

Med kardiovaskulær dødelighed forholdt det sig sådan, at folk, der sov mindst og ikke nåede op på WHO’s anbefaling for motion, havde en 52 procent øget risiko, som dog forsvandt, når de blot nåede WHO’s målsætning.

For kræftdødeligheden var det sådan, at folk, der sov mest og ikke matchede WHO’s motionsmålsætning, havde en 21 procent øget risiko, men den blev udjævnet ved at nå den anbefalede mængde fysisk aktivitet.

Passende søvn og nok motion er ideelt

”Resultaternes af vores undersøgelse viser, at hvis man sørger for at få tilpas meget motion, kan det være med til at modvirke de skadelige effekter af forkert søvn”, siger Dr. Zhang.

Han understreger dog samtidigt, at det ideelle vil være, hvis folk tilstræber både at få den rette mængde søvn og at være fysisk aktive i tilpas omfang.