Forskere advarer mod e-cigaretters påvirkning af lungerne

En amerikansk undersøgelse afdækker, hvordan dampe fra e-cigaretter kan føre til en farlig reaktion i lungerne.

Flere nylige undersøgelser har kastet lys over de negative effekter ved vaping. Nu peger endnu en undersøgelse på e-cigaretters skadelige virkning.

© Shutterstock

I de senere år er trenden vokset støt.

Flere og flere, især unge, damper løs på e-cigaretter - for nogles vedkommende fordi der hersker en udbredt idé om, at de elektroniske cigaretter er mindre skadelige end traditionelle cigaretter.

Problemet er bare, at forskerne reelt ved meget lidt om sundhedsrisikoen ved at bruge e-cigaretter.

Nu kaster en amerikansk undersøgelse imidlertid lys over nogle af risiciene ved at inhalere dampe fra e-cigaretter, også kaldet vaping.

Vaping giver "unikke" lungeskader

I undersøgelsen, der er publiceret i Journal of Nuclear Medicine, fremgår det, at personer, der bruger e-cigaretter, er i højere risiko for at få inflammation i lungerne end både cigaretrygere og ikke-rygere.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen forårsager e-cigaretterne desuden "unikke" skader på lungerne, som endnu ikke er fuldt forstået.

Undersøgelsen er den seneste i rækken af forskningsresultater, der dokumenterer, hvordan vaping tilsyneladende ikke er den risikofri rygestopmetode, som den oprindeligt blev udråbt til at være.

Tidligere undersøgelser har bl.a. vist, at e-cigaretter angiveligt forårsager skader på lunger i samme grad som traditionelle cigaretter.

E-cigaret i den ene hånden og normale cigaretter i den anden.
© Shutterstock

Hvad er vaping?

At “vape” er at dampe på en elektronisk cigaret – altså en e-cigaret. Vape har sit udspring i den amerikanske betegnelse “vapor” og betyder damp.

Dampe fra elektroniske cigaretter indeholder kemiske stoffer og partikler. Forskere ved endnu ikke med sikkerhed, hvor skadeligt det er at indånde dampene.

I den seneste undersøgelse gav forskerne 15 personer et sporingskemikalie, der sætter sig fast på betændelse i lungerne og gør den synlig på CT-scanninger.

Forsøgspersonerne var enten e-cigaret-brugere, traditionelle rygere eller ikke-rygere, der aldrig havde hverken røget eller vapet.

Resultaterne viste betydeligt mere inflammation i lungerne hos de såkaldte vapere sammenlignet med både rygere og ikke-rygere.

Pudsigt nok tyder resultaterne ikke på, at tobaksrygerne led af mere inflammation end de personer, der hverken brugte traditionelle cigaretter eller e-cigaretter.