Shutterstock

Forskere afliver udbredt myte om hjernens aldring

En særlig kobling har i årevis været bredt anerkendt, men tilsyneladende af misforståede grunde.

De fleste af os vil gøre hvad som helst for at forhindre hjernen i at blive rusten i takt med, at vi bliver ældre.

Mens det ikke er alle faktorer, vi selv kan styre, findes der derfor massevis af gode råd til at bremse kognitiv tilbagegang i alderdommen.

Men nu punkterer et hold forskere en udbredt myte på området.

Gennem mange år har forskere nemlig koblet længden af vores uddannelse til en mindsket risiko for at opleve kognitiv tilbagegang, der på sigt kan føre til demens, når vi bliver ældre.

Forskernes teori har ellers været, at man med uddannelse kan opbygge en form for "kognitiv reserve" - eller med andre ord en slags buffer mod kognitiv tilbagegang.

Men den nyeste forskning på området, der strækker sig over en periode på 20 år, peger i en anden retning. Det fremgår af en undersøgelse i Psychological Science.

Testet for to typer intelligens

I undersøgelsen har forskerne fulgt knap 2000 japanske personer, der var mellem 40 og 79 år gamle ved undersøgelsens start.

Deltagerne blev løbende testet for deres såkaldte krystalliserede intelligens, altså deres evne til at akkumulere viden, fakta og færdigheder - og deres flydende intelligens, altså evnen til at tænke logisk og løse problemer i nye situationer.

Det har indflydelse på din risiko for demens:

Baseret på resultaterne var forskernes konklusion klar: Længden af uddannelse havde ikke nogen effekt på, hvor hurtigt deltagerne oplevede en kognitiv tilbagegang.

Ifølge forskerne kan resultatet umiddelbart virke til at stride imod sund fornuft.

For tidligere undersøgelser har vist, at veluddannede mennesker har mindre risiko for at udvikle demens end folk med kortere uddannelse.

Men forskerne peger på, at sammenhængen kan skyldes andre faktorer. For det første har folk med høje uddannelser ofte gode kognitive færdigheder som udgangspunkt. Alene af den grund vil det vare længere, før deres kognitive tilbagegang bliver så slem, at der er tale om demens.

Den anden - og måske vigtigere - forklaring er, at demens er forbundet med en række socioøkonomiske faktorer som f.eks. fedme og eksponering for luftforurening.

Typisk er højtuddannede både mindre overvægtige og har i kraft af deres løn råd til at bo i mindre forurenede områder end folk med lavere uddannelse. Også af den årsag er deres risiko for kognitiv tilbagegang og demens mindre, lyder det fra forskerne.