Shutterstock
Ældning alder

Forskere: Disse følelser kan ælde dig hurtigere end rygning

Amerikanske og kinesiske forskere har beregnet, at to forskellige følelser tilsyneladende accelererer ældningsprocessen hurtigere end rygning.

Når du ryger, fremmer det din biologiske ældning med synlige tegn på blandt andet huden.

Nu har et hold amerikanske og kinesiske forskere imidlertid påvist, at det sætter meget mere skub i ældningsprocessen, hvis folk er ensomme eller ulykkelige.

De har sammenlignet en række forskellige fysiske og mentale faktorer for at se, hvordan disse indvirker på den biologiske ældning af kroppen. I den forbindelse har de set, at ensomhed, dårlig nattesøvn og en følelse af at være ulykkelig har en markant større negativ indvirkning på ældningsprocessen, end rygning har.

Brugte ”ældningsur” til deres beregninger

”Kroppen og sjælen er forbundet – det er vores hovedbudskab," forklarer Fedor Galkin, som var med til at lave den nye undersøgelse.

I tidsskriftet Aging-US forklarer forskerne, hvordan det lykkedes dem at bygge en digital ældningsmodel – et slags ”ældnings-ur” - baseret på data, som de havde indsamlet i 2015 fra 4.846 voksne kinesere som led i undersøgelsen ”China Health and Retirement Longitudinal Study” (CHARLS). Her kiggede de på i alt 16 forskellige biomarkører i blodet, herunder kolesterol og glukose. Derudover så de på blodtryk, BMI og lungefunktion.

Sygdom ælder kroppen

Ved hjælp af ”ældningsuret” kunne forskerne beregne ældningshastigheden hos 2.617 personer med sygdomme som slagtilfælde, leversygdomme og lungesygdomme, der er kendt for at fremme ældningen af kroppen.

De fandt i den forbindelse, at de sygdomsramte personers ældning var mere fremskreden, end den var hos 4.451 raske voksne med samme kronologiske alder, køn og geografiske placering.

Ensomhed havde størst indvirkning

Den gennemsnitlige effekt af de forskellige sygdomme bevirkede, at der blev lagt 18 måneder til personernes faktiske alder.

Den store overraskelse kom dog, da de kiggede på psykologiske faktorer. Her fandt de, at folk, som følte sig ulykkelige eller ensomme, i gennemsnit fik lagt 19,8 måneder til deres biologiske alder. Til sammenligning blev rygere ifølge beregninger udført med ”ældningsuret” vurderet til at være 15 måneder ældre ifølge ikke-rygere af samme alder.

Forskerne understreger, at der udelukkende er tale om model-beregninger, som de har fundet frem til ved hjælp af deres ”ældningsur”.

De har ikke fulgt op for at se konstatere, at personer med psykologisk belastende problemer rent faktisk ældes hurtigere. Det vil være en vigtig opgave i fremtiden at afprøve, om modelberegningerne holder stik ved hjælp af gentagne tests over en længere årrække, siger de.