Shutterstock
hjertesvigt

Forskere finder sammenhæng mellem mangel på vigtigt næringsstof og hjertesvigt

Lavt indhold af et bestemt mineral i blodet kan potentielt fordoble risikoen for hjertesvigt - selv hos personer uden tidligere hjerteproblemer, afslører svensk forskning.

Hjertet har aldrig fri. Den hårdtarbejdende muskel trækker sig rytmisk sammen døgnet rundt fra vugge til grav for at sikre, at der kommer blod ud til alle dele af kroppen.

Hos nogle mennesker kan der imidlertid opstå det, som hedder hjertesvigt, hvor hjertet pludselig mister sin pumpekraft og ikke længere kan forsyne kroppens organer og væv med tilstrækkelige mængder blod, ilt og næringsstoffer.

Hjertesvigt kan skyldes mange ting lige fra forhøjet blodtryk og alkoholmisbrug til hjerterytmeforstyrrelser eller medfødt hjertefejl. Det kan imidlertid også følge i kølvandet på mangel af et vigtigt mineral, viser forskning fra Lunds universitet i Sverige.

Selen er et livsvigtigt næringsstof, som vi får fra blandt andet fuldkorn, kød, indmad, fisk og skaldyr. Selenindholdet i mange europæeres kost er imidlertid lavt, hvilket delvist hænger sammen med, at der ikke er særlig meget selen i landbrugsjorden.

Ifølge den nye undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Free Radical Biology and Medicine, kan konsekvensen af at få for lidt selen være, at det går ud over hjertet.

”Vores undersøgelse viser, at der er en sammenhæng imellem lave selen-niveauer i kroppen og en øget risiko for at udvikle hjertesvigt ved en opfølgningsperiode på 15 år. Hos de 20 procent, som havde lavest selen-indhold i blodet, var risikoen dobbelt så høj," fortæller postdoc Amra Jujic, som forsker i hjerte-kar-sygdomme ved Lunds universitet og har stået i spidsen for undersøgelsen i en pressemeddelelse.

Højest risiko ved størst mangel

Forskergruppen benyttede sig af data fra den store epidemiologiske undersøgelse, Malmö Förebyggande Medicin, som omfatter 4.803 mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 70 år.

Ved at kigge på deltagernes indtag af selen og sammenligne med den efterfølgende risiko for at udvikle hjertesvigt kunne de svenske forskere se, at den femtedel med lavest indhold af selen i blodet havde den højeste risiko for at få hjertesvigt.

Forskerne understreger, at de på nuværende tidspunkt ikke er klar over, om det er selenmanglen, som har denne indvirkning på risikoen for at få hjertesvigt, eller om det er hjertesvigt i sig selv, der påvirker selenniveauet i kroppen.

”Vi planlægger derfor at undersøge, hvordan henholdsvis hjertesvigtpatienter eller personer uden hjertesvigt reagerer på selen-behandling. Det er noget, vi vil kigge på i fremtidige, randomiserede kliniske undersøgelser, i første omgang hos patienter med konstateret hjertesvigt”, siger overlæge og kardiolog ved Skånes Universitetssygehus, Martin Magnusson, som er en af forskerne bag den nye undersøgelse.

Allerede i 2013 påviste skandinaviske forskere under ledelse af professor og kardiolog, Urban Alehagen, fra Universitetshospitalet i Linköping, en tydelig sammenhæng imellem selenindhold i blodet og hjerte-kar-dødelighed i KiSel-10-undersøgelsen, der er offentliggjort i International Journal of Cardiology.

I undersøgelsen fik 443 mænd og kvinder dengang et tilskud af selen og det vitaminbeslægtede stof, coenzym Q10 eller snydepiller. Og her kunne forskerne observere 54 pct. færre hjerte-kar-relaterede dødsfald blandt dem, der fik de aktive præparater.

De nyeste Nordiske Næringsstofanbefalinger har opjusteret det anbefalede daglige indtag af selen for både mænd og kvinder. Ifølge de nye anbefalinger skal mænd have 90 mikrogram dagligt, og kvinder skal have 75 mikrogram.