Forskere: Grib guitaren og høst frugterne senere i livet

En schweisisk undersøgelse viser musikkens overraskende fordele for vores ve og vel. Og du behøver slet ikke at have en tone i livet for at komme i gang.

Det er aldrig for sent at lære at spille et instrument. Og udover glæden ved selv at kunne spille sit yndlingsnummer, bringer musikken angiveligt andre glæder senere hen.

© Shutterstock

Hvis du nogensinde har følt dig energisk, mens du lyttede til din foretrukne hurtige rockhymne eller er blevet rørt til tårer af en øm liveoptræden, så kender du musikkens evne til at påvirke din krop og hjerne.

Det er derfor, vi sætter "Eye of the Tiger" på for at hjælpe os gennem en intens træning eller lytter til melankolske kærlighedssange, når vi har hjertesorger.

Men faktisk rummer musik også flere fordele for vores sundhed, sind og sjæl.

Og hvis du har overvejet at lære et instrument eller bare blive klogere på musikkens teoretiske fundament, vil du nu opdage, at fordelene kan være endnu større, end du havde regnet med.

En undersøgelse foretaget af forskere fra University of Geneva viser, at musikundervisning kan dæmpe hjernens aldring, når vi bliver ældre.

Det gælder, hvis man lærer sig selv at spille et instrument, men også hvis man engagerer sig i musikalsk teoriforståelse som for eksempel nodeundervisning.

Ifølge forskerne øger begge musikalske aktiviteter nemlig mængden af såkaldt grå substans i hjernen.

Grå substans er hjernens nerveceller, og omfatter blandt andet de områder i hjernen, der indsamler informationer fra vores sanseorganer. Det betyder, at grå substans har en stor indflydelse på, hvor gode vi er til at lære og huske nye informationer.

Mængden af grå substans falder med alderen, og derfor er undersøgelsens resultater særlige vigtige for ældre mennesker, der ønsker at opretholde en frisk og sund hjernekapacitet.

Instrumenter og noder spiller sig direkte i hjernen

Over et år undersøgte forskerne en gruppe pensionister i alderen 62-78 år, der aldrig havde fået musikundervisning i mere end seks måneder i løbet i deres liv.

Deltagerne blev delt op i to grupper, for at se om der kunne være en forskel i hjernens udvikling, afhængig af om man fik praktisk eller teoretisk musikundervisning. Den ene gruppe fik klaverundervisning, mens den anden gruppe ikke lærte at spille musik i praksis, men i stedet blev undervist i musikteori.

Medicinske billeddannelser af deltagernes hjerner viste efterfølgende, at musikken havde udvidet de tre områder af hjernen, der påvirker evnen til at lære nyt, koncentrere sig og huske den indlærte viden.

Og overraskende nok tyder det ikke på at være afgørende, om man rent faktisk kan slå en akkord an, eller om i stedet forstår kvintcirklens opbygning.

"Efter seks måneder fandt vi fælles effekter for begge grupper, der viste en stigning i grå substans i de tre hjerneområder," siger Clara James, der er professor i musikpsykologi ved University of Geneva og hovedforfatter til undersøgelsen.

Politisk budskab

Samlet set viser resultaterne, at både det at spille og forstå musik kan være en sjov og sund måde at fremme et bedre kognitivt helbred hos en globalt aldrende befolkning.

Forskningsresultaterne giver samtidig håb om en ny forebyggende behandling af hjernens gradvise aldring, der ikke kræver brug af medicin.

"Baseret på vores resultater argumenterer vi for, at musikalsk uddannelse for seniorer bør blive en vigtig politisk prioritet for at fremme hjernens sundhed og velvære," konkluderer de schweisiske forskere på baggrund af undersøgelsen.