Shutterstock

Forskere har fundet et nyt våben mod aggressiv lungekræft

Et allerede kendt præparat viser lovende resultater mod småcellet lungekræft, der har en dødelighed på helt op mod 95 procent.

Lungekræft er den kræftform, der slår flest ihjel på verdensplan.

Det skyldes dels, at der ikke er mange symptomer i sygdommens tidlige stadier og dels, at patienter med lungekræft har tendens til at udvikle resistens over for kemoterapi.

Det gælder især den aggressive småcellede lungekræft, der udvikler sig hurtigt og har en dødelighed på op mod 95 procent. Omkring 15 procent af alle med lungekræft har småcellet lungekræft.

Patienterne responderer som regel positivt på den første behandling, men udvikler ofte hurtigt resistens og får tilbagefald, der ikke kan behandles med en ny runde kemoterapi.

Behandlingsmulighederne i det videre forløb har derfor været begrænsede. Indtil nu.

Forskere fra Monash University i Australien har nemlig fundet et præparat, der ser ud til at holde resistensen i ave og mere end fordoble levetiden for patienterne.

Ved at undersøge gener, der ofte er udtrykt i kræftceller, såkaldte onkogener, opdagede forskerne, at en særlig gruppe, MYC-onkogener, var overrepræsenteret efter kemoterapi og forbundet med udvikling af resistens.

De gik derfor i gang med at screene medicinske databaser for at finde præparater, der kunne modvirke onkogenernes effekt. Og søgningen gav pote.

Fimepinostat, der allerede er i klinisk forsøg til behandling af hjernetumorer hos børn, havde de rette egenskaber og forsøg på mus viste efterfølgende, at behandling med præparatet både reducerede størrelsen på tumorer og markant forlængede levetiden.

Når fimepinostat blev brugt i kombination med anden medicin var effekten endda endnu bedre.

Næste skridt er kliniske forsøg på mennesker, som forskerne håber på at kunne igangsætte hurtigst muligt.