Forskere: Umoralsk opførsel indhenter dig midt i livet

Undersøgelsen bringer en helt ny forståelse for, hvor vigtigt det er at opføre sig ordentligt, hvis man vil sin egen sundhed det bedste.

Forskerne har fulgt 1307 personer, siden de var 3 år gamle og indtil deres 45-års-fødselsdag, for at blive klogere på konsekvenserne af deres opførsel gennem den første halvdel af livet.

© Shutterstock

Det er vigtigt for os mennesker at forstå sociale normer, for at forstå hvilke spilleregler, der dikterer god opførsel.

Sociale normer hjælper os med at træffe beslutninger i sociale situationer, og de spiller en afgørende rolle for vores forhold til andre mennesker.

Men at følge normerne kræver nogle gange, at man begrænser sin adfærd, lægger låg på sin egoisme og undertrykker sin personlige dagsorden.

Det kan være svært for nogle mennesker, og det kan have omfattende konsekvenser for den enkelte - ikke bare socialt, men også for deres helbred.

Forskere fra Duke University og University of Otago har nemlig fundet ud af, at dårlig opførsel rent faktisk kan stjæle nogle år af ens liv.

Løgnere og kleptomaner bliver hurtigere gamle

En undersøgelse af over 1000 mennesker henover 45 år viser, at din krop ældes med 4 år, hvis du har udvist tegn på såkaldt antisocial adfærd i store dele af din ungdom.

Antisocial adfærd dækker over handlinger, der konsekvent overtræder sociale normer, tilsidesætter andres rettigheder, og denne opførsel involverer ofte en mangel på empati for andre eller anger over ens handlinger.

I undersøgelsen omfattede begrebet løgne, mobning, tyveri, bedrageri, vold og anden adfærd, der har været skadelig eller manipulerende over for andre.

Når forskerne konkluderer, at eksempler på sådanne adfærdsmønstre kan koste dig 4 år, er det udtryk for, at din biologiske alder er ældre, end hvad kalenderen fortæller dig.

Menneskets biologiske alder refererer til kroppens fysiologiske og funktionelle tilstand. Den tager højde for faktorer som genetik, livsstilsvalg og generel sundhed, og kan måles ved hjælp af biomarkører som for eksempel blodtryksværdi og kolesterolniveau.

Fulgte 1300 menneskers adfærd over 42 år

Forskerne analyserede data om den biologiske alder fra 1307 deltagere, som blev vurderet løbende fra de var 3 år gamle, indtil de var 45 år gamle.

For at vide, hvem der i løbet af deres liv viste tegn på antisocial adfærd indsamlede man data gennem blandt andet interviews og spørgeskemaer udfyldt af forældre, lærere og andre pårørende.

Da deltagerne blev 45 år, sammenlignede forskerne den biologiske alder hos personer, der havde en fortid årelang dårlig adfærd og personer uden.

Og her viste det sig altså, at den biologiske alder hos dem, der havde opført sig dårligst i ungdommen, i gennemsnit var 4,3 år ældre sammenlignet med dem, der havde lavere niveauer af antisocial adfærd.

Antisocial adfærd er typisk forbundet med unge, og starter typisk mellem 8-14 år, topper mellem 15-19 år og bliver normalt mindre hyppig mellem 20-29 år.

Baseret på 42 års undersøgelser er forskernes budskab ganske tilskyndende: Opfør dig ordentligt. Det betaler sig.