Wikimedia Commons
Tændt gaskomfur

Gaskomfurer kan være dårlige for børns helbred

Med dét og de svingende gaspriser i baghovedet, er tiden til at droppe gaskomfuret måske inde.

Gas eller induktion? Det spørgsmål stiller mange sig selv, når de skal have nyt køkken.

Og mens mange går med induktionspladen på grund af den hurtige reaktionstid og rengøringsvenlige overflade, så er der også mange som sværger til at lave mad over flammer.

Noget tyder imidlertid på, at sidstnævnte løsning ikke er at foretrække, hvis komfuret står i et børnehjem.

Ifølge et amerikansk studie viser det sig nemlig, at der knytter sig en række sundhedsrisici til at lave mad ved gaskomfurer.

Resultater fra undersøgelsen afslører blandt andet, at gaskomfurer- og ovne er skyld i 12,7 procent af alle astmatilfælde blandt amerikanske børn.

Kendt viden

Studiet er ikke det første til at påpege farerne ved at bruge gaskomfur, men de nye tal tegner et billede af omfanget.

Resultaterne viser nemlig, at gaskomfurer- og ovne er skyld i, at 650.000 børn i USA har fået astma.

Men problemet er ikke blot et amerikansk anliggende.

Ifølge Wynne Armand, som er læge ved Massachusetts General Hospital, anslås det, at tæt på 2 millioner børn i 2019 har fået astma efter at være blevet udsat for nitrogendioxid (også kaldet kvælstofdioxid, NO2) fra primært gaskomfurer.

Det skrev hun i det videnskabelige tidsskrift Harvard Health Publishing i september sidste år.

Sanktioner er en mulighed

Mens tidligere studier har dokumenteret sammenhængen mellem astma og brugen af gaskomfurer, sætter et iøjnefaldende meta-studie yderligere fokus på problemet.

Det viser nemlig, at børn fra hjem med gaskomfur har 42 procent højere risiko for udvikle symptomer på astma, end dem som ikke laver mad med hjælp fra gas.

Derudover viser studiet, at 24 procent af børnene var i høj risiko for at udvikle kronisk astma.

Og det vækker bekymring blandt flere forbrugerorganisationer.

“Det er en skjult fare, og alle tiltag er oppe at vende. Produkter som ikke er sikre, kan potentielt forbydes,” siger branchekonsulent Richard Trumka Jr. til Bloomberg.

Hvorvidt debatten om gaskomfurer fører til lovændringer på området er dog endnu uvist.