Shutterstock

Gennembrud: Forskere har afkodet hjernesignaler bag kroniske smerter

Opdagelsen giver håb om nye behandlinger for mennesker med vedvarende, invaliderende smerter.

Kroniske smerter er svære at behandle og har store konsekvenser for dem, der lever et liv i pine.

Men nu kan der være godt nyt på vej til de mange millioner, der døjer med vedvarende smerter.

For første gang nogensinde er det nemlig lykkedes for et hold amerikanske forskere at afkode de hjernesignaler, der ligger til grund for, at mennesker oplever kroniske smerter.

Opdagelsen har gjort det muligt for forskerne at afkode, hvor stor smerte den enkelte oplever - og på sigt er håbet, at metoden kan bruges til at udvikle nye behandlinger til smerteramte personer, der ikke har nogen effekt ved andre eksisterende behandlinger.

Algoritme kunne forudsige smerter

Forskernes resultater er offentliggjort i Nature Neuroscience og bygger på data fra fire patienter, der alle led af kroniske smerter, enten som konsekvens af et slagtilfælde eller en amputation.

Først implanterede forskerne elektroder i de fire patienters hjerner for at registrere aktiviteten i to centrale regioner, der er forbundet med kronisk smerte: den forreste cingulære cortex og den orbitofrontale cortex.

Patienterne blev dernæst bedt om regelmæssigt at udfylde spørgeskemaer for at vurdere deres smerter.

Samtidig blev de instrueret i at bruge en fjernbetjening til løbende at tage øjebliksbilleder af deres hjerneaktivitet via de indopererede elektroder.

Dette røntgenbillede, der er taget af en af deltagerne i undersøgelsen, viser, hvor elektroderne (markeret med rødt) blev implanteret i hjernen.

© Prasad Shirvalkar

Bevæbnet med undersøgelsessvarene og hjerneoptagelserne fandt forskerne ud af, at de kunne træne en algoritme til at forudsige en persons smerte på baggrund af de elektriske signaler i hjernens orbitofrontale cortex.

Og ikke nok med det. Forskerne kunne også se, at kronisk og akut smerte kom til udtryk i to meget forskellige former for hjerneaktivitet.

Det er en opdagelse, der muligvis kan være med til at forklare, hvorfor almindelig smertestillende medicin kan virke effektivt på akut smerte, mens effekten er begrænset ved behandling af kroniske smerter.

Forskerne håber nu på, at deres opdagelse kan føre til udviklingen af nye behandlinger af kroniske smerter ved hjælp af såkaldt dyb hjernestimulation.

Ved dyb hjernestimulation sender man elektriske impulser ind i hjernen for at forstyrre problematiske signaler. Behandlingen kræver en hjerneoperation og bør ifølge forskerne derfor være en sidste udvej.

Metoden er dog allerede i dag i brug, bl.a. til behandling af parkinson og svær depression.