Shutterstock
læge tester blodtryksniveau

Giver salt højere blodtryk?

Salt siges at øge risikoen for forhøjet blodtryk, men indimellem hører man, at salt ikke påvirker blodtrykket hos raske mennesker. Hvad er rigtigt?

En saltholdig kost øger blodtrykket hos nogle personer, men ikke hos andre. Forskellen er genetisk betinget, men man kender endnu ikke de præcise årsager.Hvis saltfølsomme personer spiser et måltid med meget salt, kan man måle, at deres blodtryk stiger med mere end 10 procent, mens det hos saltresistente personer ikke ændrer sig nævneværdigt. Salt er kemisk set natriumklorid, som opløses til klor- og natriumioner i blod og andre kropsvæsker. Hvis blodet indeholder mere natrium end de omkringliggende celler, vil der strømme vand ind i blodbanen, fordi kroppen forsøger at genskabe natriumbalancen. Derved stiger blodvolumenet, og det fører til forhøjet blodtryk. Kroppen bruger imidlertid en stor del af sin energi på at regulere koncentrationen af natrium og andre ioner ved at pumpe dem ind og ud af cellerne og ved at udskille dem gennem urinen. Hvis disse reguleringsmekanismer fungerer efter hensigten, vil de opveje saltets effekt på blodtrykket. Hvis de ikke fungerer så godt, vil personen være saltfølsom, og i så fald er det vigtigt at spare på saltet for at undgå forhøjet blodtryk.