Shutterstock

Godt nyt til dig der ofte sniger en kage eller chokolade ned i indkøbskurven

Forskere har kigget på sammenhængen mellem 500.000 amerikaneres vægt og deres dødelighed.

Overvægt og fedme har i løbet af de seneste 25 år været i nærmest eksplosiv vækst, og det er almindeligt kendt, at et forhøjet BMI-tal (Body Mass Index) kan være medvirkende årsag til en række hjerte-kar-relaterede problemer.

Men som enkeltstående faktor ser et forhøjet BMI-tal umiddelbart ikke ud til at øge dødsrisikoen, viser forskning fra USA.

BMI kan ikke stå alene

Bag den nye indsigt i BMI og dødelighed står forskere fra Rutgers University i USA, og de har et klart budskab.

”Vores forskning er med til at understrege, at man skal være påpasselig med alene at kigge på BMI. Der er ingen klar sammenhæng imellem vægt og total dødelighed, når vi kigger på et bredt spektrum af BMI-tal. Det betyder dog på ingen måde, at dødeligheden er den samme indenfor alle BMI-kategorier”, fortæller de to forskere bag undersøgelsen, Aayush Visaria og Soko Setoguchi.

Forskning på over 500.000 mennesker

Hovedparten af den eksisterende amerikanske forskning er baseret på data fra 1960erne frem til og med 1990erne og er primært udført på hvide mennesker uden latinamerikansk baggrund. Derfor har forskerne fra Rutgers University udvidet konceptet i deres nye undersøgelse.

Her har de analyseret data fra i alt 554.332 voksne, som har medvirket i den amerikanske befolkningsundersøgelse, National Health Interview Survey (1990-2018). Desuden har de hentet oplysninger fra det amerikanske dødsindeks (National Death Index).

Over en trediedel var overvægtige

Forsøgsdeltagernes BMI-tal blev udregnet på baggrund af selv-indberettet højde og vægt, hvorefter deltagerne blev inddelt i ni forskellige BMI-kategorier. Forskerne kiggede ligeledes på andre forhold som demografisk sammensætning, social adfærd, følgesygdomme samt adgang til læge og sundhedspersonale.

Den gennemsnitlige alder var 46 år. Halvdelen af deltagerne var kvinder, og 69 procent var hvide og af ikke-latinamerikansk baggrund. 35 procent af deltagerne havde et BMI-tal på 25-30, hvilket bliver klassificeret som overvægtig, og 27,2 procent havde et BMI-tal på 30 eller derover – hvilket ligger indenfor fedme-kategorien.

Ingen signifikant forskel i dødelighed

Når forskerne efter en længere opfølgningsperiode på mellem ni og 20 år sammenlignede totaldødeligheden på tværs af BMI-kategorierne, fandt de ingen markante udsving.

Hos ældre deltagere var der for eksempel ikke signifikant forskel i dødelighed på BMI i spektret 22,5 til 34,9. Hvad angik de yngre deltagere, var der ingen signifikant forskel i dødelighed i BMI-spektret 22,5 – 27,4.

For deltagere som generelt havde et BMI-tal i den højeste ende af skalaen, var der imidlertid en øget dødelighed på mellem 21 og 108 procent.

Sammenfattende konkluderer forskerne bag undersøgelsen, at BMI-tal, som ligger indenfor kategorien ”overvægtig”, generelt ikke ser ud til at øge totaldødeligheden.