Kejsersnit påvirker tilsyneladende babyer anderledes, end vi har troet

I mange år har vordende forældre fået at vide, at børn født vaginalt får tilført nogle helt anderledes bakterier end børn, der er født ved kejsersnit.

Bakterier i nyfødtes afføringsprøver får forskere til at nuancere en udbredt antagelse om betydningen af fødselsmetode.

© Shutterstock

Når et spædbarn bliver presset ud gennem fødselskanalen, møder barnet et hav af bakterier på vejen ud.

Og bakterierne er ikke uvæsentlige.

Man mener, de påvirker vores immunforsvar og kan spille en rolle for i udviklingen af sygdomme som astma og sukkersyge senere i livet.

I årevis har eksperter derfor hævdet, at en vaginal fødsel var en fordel for børnenes bakterieflora, fordi de fik en del af morens bakterier under fødslen i modsætning til børn, der bliver født ved kejsersnit.

Men nu nuancerer en canadisk undersøgelse den udbredte antagelse.

Undersøgelsen slår nemlig fast, at bakterierne i børnenes tarmflora ikke ser ud til at blive påvirket af den type fødsel, barnet er kommet til verden ved. Det fremgår af en videnskabelig artikel i Cellular and Infection Microbiology.

Undersøgelsen er en af de største af sin art, der er udført til dato, og inkluderer mere end 600 canadiske kvinder, som fødte både vaginalt og via kejsersnit.

Forskerne indsamlede dels vaginale prøver fra mødrene før fødslen - og afføringsprøver fra spædbørnene inden for 72 timer efter fødslen samt 10 dage og tre måneder senere.

© Shutterstock

Menneskets vigtige tarmflora

Og deres konklusion er klar: Uanset hvordan børnene blev født, havde morens vaginale bakteriesammensætning ikke nogen afsmittende effekt på babyens tarmbakterier.

Alligevel kunne forskerne konstatere, at der både efter 10 dage og tre måneder var væsentlige forskelle i bakterisammensætningen hos de to grupper af babyer. Forskerne mener, forklaringen er, at børn født ved kejsersnit i højere grad var eksponeret for antibiotika omkring fødselstidspunktet sammenlignet med børn, der blev født vaginalt.

Forskerne har ikke indsamlet prøver af mødrenes afføring, så de kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt bakteriefloraen her spiller en rolle for børnene.