Shutterstock

Livsfarlige kødædende bakterier spreder sig i USA's kystvande

Cirka hver femte, der udvikler en infektion med de uhyggelige bakterier, dør. Bakteriernes stigende forekomst kan i høj grad tilskrives klimaforandringernes påvirkning på verdens farvande.

Kødædende bakterier er bakterier, der trænger ind i din krop og dræber dit væv.

Bakteriernes gift ødelægger væv og hud i et tempo, hvor man kan følge spredningen time for time.

Sygdommen er heldigvis relativt sjælden, men den er til gengæld forbundet med høj dødelighed og stor risiko for amputationer.

Derfor har amerikanske forskere i årevis advaret om, at risikoen for smitte med kødædende bakterier stiger med klimaforandringernes indtog.

Blandt andet skaber stigende havtemperaturer bedre betingelser for en lang række havlevende bakterier.

Nu har varme overfladetemperaturer langs de amerikanske kyster så resulteret i en akut spredning af den livsfarlige bakterie Vibrio vulnificus med fem tragiske dødsfald til følge.

Spreder sig flittigt i varmere vand

De amerikanske sundhedsmyndigheder opfordrer derfor amerikanerne til at udvise ekstrem forsigtighed, når de opholder sig nær kysten.

Befolkningen bør holde sig langt væk fra saltvand, hvis de har et åbent sår, og straks forlade vandet, hvis de skærer sig under svømmeturen.

Sår skal dækkes med en vandtæt bandage, skaldyr skal koges, før de spises, og man bør vaske hænder med vand og sæbe, når man har håndteret rå skaldyr.

Vibrio-bakterierne, der i øjeblikket truer amerikanske badegæster, lever normalt i salt- eller brakvand ved de selvsamme kystområder, men øgede overfladetemperaturer i kystvandene og udbredte hedebølger denne sommer har fået risikoniveauet for infektioner til at gå fra lav til moderat høj.

Faktisk er stigende havtemperaturer ved kysten tidligere blevet forbundet med et stigende antal infektioner med netop Vibrio i perioden mellem 1988 og 2018.

Angriber under huden

Hvis infektionen ikke behandles, kan den sprede sig til hele kroppen og forårsage blodforgiftning. Derfor bør enhver med et inficeret sår straks søge lægehjælp, lyder det.

‘’Omkring 1 ud af 5 mennesker dør efter en infektion, ofte inden for et par dage. Derfor er hurtig behandling afgørende for at reducere dødeligheden ved alvorlig V. vulnificus-infektion,’’ skriver USA nationale agentur for folkesundhed, CDC, i en udsendt sundhedsadvarsel.

Der er mange bakteriestammer, der kan forårsage den kødædende sygdom. Nogle trives på land og andre til vands.

Egentlig spiser de kødædende bakterier ikke dit kød, men udskiller gift, som får blodet til at klumpe sig sammen og danne blodpropper. Derfor stopper blod- og ilttilførslen til det inficerede område og muskelvævet dør.

Da de kødædende bakterier angriber under huden, er infektionen i begyndelsen svær at opdage – særligt fordi hævelsen kan ligne andre infektioner eller bylder.

I de værste tilfælde medfører kødædende bakterier i kroppen udpræget vævsdød, der er årsag til fx blodforgiftning, multiorgansvigt og død.

Enhver kan blive ramt af de kødædende bakterier uanset alder, køn og sundhedstilstand, men børn bliver sjældnere ramt.