Shutterstock

Mangel på vigtigt vitamin kan øge din risiko for at dø

Det kan få fatale konsekvenser, hvis du har en lav koncentration af vitaminet i kroppen.

Det findes i fødevarer som æg, fed fisk og ost - og bliver dannet i huden under solens stråler.

Men i takt med, at vi går imod mørke, kortere dage, får mange for lidt af det vigtige vitamin, der bl.a. sørger for, at knoglerne bliver holdt ved lige.

D-vitamin er vigtigt for vores muskler, knogler og immunforsvar, og har man for lave koncentrationer i kroppen, kan det blandt andet føre til knogleskørhed.

Men med resultaterne af en ny undersøgelse har det nu vist sig, at konsekvenserne kan være endnu mere alvorlige end dét.

I et nyt studie, der netop er publiceret i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, peger et hold forskere nemlig på, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og for tidlig død.

Flere døde over 14 år

Studiets førsteforfatter, Josh Sutherland fra University of South Australia, peger på, at man længe har koblet D-vitaminmangel til en øget risiko for tidlig død.

Men forskere har ikke kunnet finde frem til en forklaring på sammenhængen. Indtil nu.

For med resultaterne af en stor undersøgelse baseret på 307.601 journaler fra den britiske biobank, er det nemlig lykkedes for et forskerhold at påvise en sammenhæng.

Forskerne skelnede i undersøgelsen mellem personer med et lavt niveau af D-vitamin i kroppen og sammenlignende dem med gruppen af folk med en gennemsnitlig koncentration af vitaminet.

“Vores undersøgelse giver stærke indikationer for sammenhængen mellem lave niveauer af D-vitamin og dødelighed.” Josh Sutherland, førsteforfatter

I løbet af en 14 år lang periode fandt forskerne ud af, at risikoen for at dø faldt betydeligt hos dem, der havde høje koncentrationer af D-vitamin i kroppen, forklarer Josh Sutherland.

“Vores undersøgelse giver stærke indikationer for sammenhængen mellem lave niveauer af D-vitamin og dødelighed,” siger han.

"Nøglen ligger i forebyggelsen"

Forskerne fandt også tegn på en sammenhæng mellem lave niveauer af D-vitamin og en øget død, der relaterede sig til specifikke sygdomme.

Helt konkret kunne de se, at man med et lavt niveau af D-vitamin havde større risiko for at dø af kræft, hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme.

Ifølge en anden af forskerne bag undersøgelsen, professor ved University of South Australia, Elina Hyppönen, er der behov for mere forskning på området.

Først og fremmest så man kan udvikle folkesundhedsstrategier og reducere risikoen for tidlig død, som kunne have været undgået ved at skrue op for niveauet af D-vitamin i kroppen.

"Budskabet her er enkelt - nøglen ligger i forebyggelsen,” siger hun.

“Det er ikke godt nok at tænke på D-vitaminmangel, når man allerede står over for en livstruende situation, når en tidlig indsats kunne have gjort hele forskellen.”