Shutterstock

Nogle mennesker spænder ben for deres egen lykke

Nogle er bange for at føle glæde her i livet, fordi de frygter, at alt positivt bliver afløst af negativt. Er du en af dem? Det kan der heldigvis gøres noget ved, siger forskere.

Er du en af dem, der føler dig overmandet af glæde, når det lille barn i klapvognen kigger direkte på dig og smiler fra øre til øre? Eller kan du mærke tilfredshedens varme brede sig i kroppen ved synet af de små spirende skud i din plantekasse i vindueskarmen?

Så skal du for enhver pris holde fast i den egenskab, for det er en gave at kunne finde glæden ved de små ting her i tilværelsen.

Netop evnen til at glædes over små og umiddelbart banale detaljer er vigtigere, end vi lige kan forestille os. Mange besidder ikke den evne, og det kan ifølge forskere fra Mississippi State University i USA spænde ben for folks egen lykke.

Fortrænger det positive

Hos nogle individer kan den manglende evne til at se det positive og finde lykke i små detaljer blive kronisk og fastholde dem i et spind af negativitet. Problemet er især almindeligt hos folk med depression, fortæller Michael R. Gallagher fra Mississippi State University, som har stået i spidsen for en undersøgelse, som er offentliggjort i Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Forskningen er baseret på data fra 898 bachelorstuderende, der skulle svare på en række spørgsmål.

I mange tilfælde skyldes problemet, at enhver spirende følelse af positivitet bliver forbundet med et negativt udbytte. Det er ikke fordi, personerne er immune overfor glæde men nærmere, at de frygter den eller skubber glæden ud af deres bevidsthed, så snart de mærker den.

En selvopfyldende profeti

I fagsprog kaldes dette fænomen for ”reward devaluation theory” (RDT) og går i al sin enkelthed ud på, at personen nedtoner enhver positiv følelse af frygt for, at den afføder et negativt slutresultat. Det bliver i virkeligheden en slags selvopfyldende profeti og en ond spiral.

Der kan være forskellige årsager til, at folk er bange for positive følelser og frygter, at de bliver straffet for at lade sig rive med af dem. I nogle tilfælde er det rodfæstet i, at de tidligere har oplevet, at der fulgte dårlige ting i kølvandet på positive følelser. Det kunne være oplevelsen af at være forelsket i en anden person og blive helt høj ved tanken for dernæst at erfare, at følelsen ikke var gengældt.

Der er også eksempler på, at mennesker ligefrem udvikler en slags overtro imod det at føle sig alt for positiv. Men en indædt frygt for at ”jinxe” den, skubber de deres positive følelser til side, fordi de ikke vil opleve, at det positive bliver opvejet af noget negativt.

Endelig er der dem, der føler, at de ikke fortjener at være glade og lykkelige.

Der findes behandlinger

Den gode nyhed er, at det er muligt at bearbejde denne angst for lykke. Med en terapiform, som hedder PAT (positive affect treatment), arbejder man med at lære folk at omfavne positive følelser samt at vælge aktiviteter i livet, som er sjove og skaber glæde. Det er naturligvis ikke så ligetil, hvis folk har en indædt angst for, at det vil føre til noget negativt.

Men i realiteten er det samme fremgangsmåde, som når vi på forhånd sætter os ind i, hvilke muskelgrupper vi kommer til at arbejde med, før vi påbegynder et fysisk træningsprogram.

Med PAT starter personen med at blive instrueret i de mekanismer, som får vedkommende til at skubbe positive oplevelser væk, og lærer samtidig, at behandlingen kan vende processen og hjælpe med at tage imod positivitet.