Shutterstock
Barn tæt på

Nye tal: Hyppige hedebølger vil påvirke alle verdens børn i 2050

Et nyt studie fra UNICEF viser, at alle børn i verden vil blive udsat for hyppige hedebølger i 2050. Hedebølger og andre vejrfænomener med ekstrem varme kan have voldsomme konsekvenser for børns helbred. Også i Danmark er stigningen markant.

I dag er 559 millioner børn verden over ofte eksponeret for hedebølger. Men stiger den globale temperatur med bare 1,7 grader, vil alle verdens 2,02 milliarder børn blive påvirket af gentagende hedebølger i år 2050, det viser en ny dyster fremskrivning fra FN's Børneorganisation, UNICEF.

Dermed vil altså også alle danske børn blive udsat for det ekstreme vejrfænomen i 2050. I dag eksponeres 700.000 børn for hyppige hedebølger i Danmark.

Hedebølger rammer børn hårdere end voksne, fordi børn ikke er i stand til at regulere deres kropstemperatur lige så effektivt.

Risikoen er højest i lande, hvor børn ikke kan søge ly for varmen. Det er især landene Burkina Faso, Chad, Mali, Niger, Sudan, Irak, Saudi Arabien, Indien og Pakistan, der vil blive hårdest ramt.

FAKTA

Kan gøre livet mere usikkert

I disse hårdt ramte lande kan hedebølger og ekstrem varme give børn hjerte-kar-sygdomme og kroniske luftvejslidelser som astma. Risikoen stiger, des yngre børn er og jo hyppigere, de er eksponeret for ekstrem varme.

Hedebølger kan også sætte gang i en negativ spiral, der kan gøre børns liv mere usikkert og forhindre dem at komme i skole. De stigende temperaturer vil mindske adgang til vand og mad, hvilket kan udløse spændinger mellem befolkningsgrupper og dermed sætte sikkerhedssituationen under pres.

Ifølge generalsekretær i UNICEF Danmark, Susanne Dahl, understreger disse voldsomme konsekvenser det presserende behov for at investere i klimatilpasning i de områder af verden, som er allermest udsatte for konsekvenserne af klimaforandringer:

Dystert scenarie forude

"Det er et virkeligt dystert scenarie, vi ser ind i. Men vi kan nå at handle. Derfor er vores budskab til COP27 i næste måned, at verdens regeringer må og skal igangsætte initiativer, der kan begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Og så skal vi globalt have fordoblet vores finansiering af klimatilpasning inden 2025. Betaler vi ikke den regning nu, kan det få alvorlige konsekvenser for verdens børn," siger Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark.

UNICEF er til stede med flere repræsentanter, når der den 6.-18. november afholdes COP27 i Sharm el Sheikh. Blandt andre deltager den unge klimaaktivist Selma De Montgomery, der netop er udnævnt som UNICEF Danmarks allerførste klimaforkæmper.