Opdagelse kan måske redde ældres hørelse

At blive ældre hænger ofte sammen med høretab - men forskere har muligvis fundet en lovende, ny behandling.

Det er videnskabeligt bevist, at aldersbetinget tab af kolesterol i hårcellerne er en afgørende årsag til, at cellerne bliver mindre bevægelige og hørelsen tilsvarende dårligere.

© Shutterstock

Vi har alle prøvet at skulle tale ekstra højt til en ældre person, og det er i grunden ikke så mærkeligt. Hørelsen bliver nemlig generelt dårligere med alderen.

Der kan være flere årsager til dette, men man ved, at de specielle sanseceller i det indre øre, som også kaldes for hårceller (outer hair cells eller OHC) med tiden mister deres elasticitet.

Hårcellerne virker ved at strække sig og derved forstærke de svingninger, som udefra kommende lydpåvirkninger sætter i gang. Men efterhånden som vi bliver ældre, bliver hårcellerne gradvist mere og mere stive.

Tab af kolesterol forringer hørelsen

Det er videnskabeligt bevist, at aldersbetinget tab af kolesterol i hårcellerne er en afgørende årsag til, at cellerne bliver mindre bevægelige og hørelsen tilsvarende dårligere. En gruppe argentinske forskere var imidlertid nysgerrige efter at finde ud af, om processen kan vendes ved at erstatte det manglende kolesterol.

Forskere, som er tilknyttet University of Buenos Aires-CONICET, Institute of Medical Research Mercedes og INIMEC-CONICET-UNC, iværksatte en undersøgelse på mus for at se, om der var hold i deres antagelse.

Det er der kommet en banebrydende undersøgelse ud af, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLoS Biology.

Phytosteroler en mulig løsning

Eftersom kolesterol ikke er i stand til at krydse den såkaldte blod-hjerne-barriere og trænge fra blodet ind i hjernen, var de nødt til at anvende nogle kolesterol-lignende stoffer fra planter, som har tilsvarende egenskaber.

Disse stoffer hedder phytosteroler. Akkurat som kolesterol indgår de som biologiske byggesten i cellemembraner og sørger for at holde dem smidige. Foruden at indgå naturligt i planter findes phytosteroler i en række håndkøbspræparater.

Første fase af forsøget bestod i at måle hårcelle-koncentrationen af enzymet CYP46A1, som står for størsteparten af kolesterol-nedbrydningen i hjernen. Ikke overraskende fandt forskerne, at koncentrationen af dette enzym var højere hos ældre mus sammenlignet med yngre mus. Mængden af kolesterol i det indre øre hos de ældre mus var ligeledes tilsvarende lavere sammenlignet med deres yngre artsfæller.

Modvirkede høretab i forsøg med mus

Næste skridt bestod i vise en årsagssammenhæng. Forskerne gjorde dette ved at påføre yngre mus høretab ved at overaktivere CYP46A1-enzymet med hjælp fra et særligt lægemiddel, der normalt anvendes til behandling af HIV og AIDS.

Til sidst ville forskerne se, om det var muligt at vende processen ved at modvirke den enzymatiske nedbrydning af kolesterol hos de unge mus med kunstigt påført høretab.

De gav derfor de unge mus en kombination af det CYP46A1-stimulerende præparat samtidig med at give dem phytosteroler, der kunne trænge ind i hjernen og erstatte det manglende kolesterol. Som forventet forbedrede dette hårcelle-funktionen hos musene. Det var med andre lykkedes for forskerne at vende deres høretab.

”Vores forskningsresultater er i den grad lovende, fordi det er første gang, det er påvist, at behandling med phytosteroler giver mulighed for at forebygge eller behandle høretab”, skriver forskerne.

Det er dog nødvendigt at gentage forsøgene på ældre mus samt på mennesker, før der kan drages endelige konklusioner.