Særligt hormon kan forudsige mænds helbred

Britisk undersøgelse tyder på, at mænd med et lavt niveau af hormonet INSL3 er i øget risiko for at udvikle en række sygdomme med alderen.

Selvom sund kost og motion i rigelige mængder kan øge chancerne for et langt liv, er det ikke muligt at spå om helbredet - og dog.

En undersøgelse viser nemlig, at en række aldersrelaterede sygdomme som for eksempel knogleskørhed, diabetes, cancer og hjerte-kar-sygdomme måske kan forudsiges ved hjælp af et særligt hormon hos mænd.

Begynder i puberteten

Hormonet, som har betegnelsen INSL3, dukker op først i puberteten blandt unge mænd.

Fra da af opretholder hormonet stort set sit niveau gennem hele livet, hvilket gør det interessant for forskere, der blandt andet beskæftiger sig med mænds sundhedstilstand.

Resultater fra undersøgelsen indikerer nemlig, at unge mænd med lavt INSL3-niveau i blodet med stor sandsynlighed også vil have et lavt niveau af hormonet, når de bliver ældre.

Og hvis der viser sig at være en sammenhæng mellem et nedsat INSL3-niveau og en øget risiko for aldersrelaterede sygdomme, som undersøgelsen foreløbig peger i retning af, så kan disse forebygges endnu tidligere, end det er tilfældet i dag.

“Ved at forstå hvorfor nogle mennesker udvikler sygdomme og handicap med årene, kan vi bedre hjælpe dem, så de bliver i stand til at leve længere og sundere,” siger endokrinologist Ravinder Anand-Ivell fra University of Nottingham i Storbritannien.

Kost og gener

Næste skridt for forskerne bliver at finde frem til, hvilke faktorer der har betydning for niveauet af INSL3-niveauet i blodet.

Her har tidligere undersøgelser vist, at kost i den tidlige barndom, men også gener og hormonforstyrrende stoffer, kan spille en rolle.

I hvor høj grad disse faktorer specifikt påvirker INSL3-niveauet er imidlertid uvist, men målsætningen er alligevel klar.

“Den hellige gral inden for aldersforskning er at reducere den helbredsmæssige ulighed, som opstår, når mennesker ældes,” slutter Anand-Ivell.