Simpel test afslører hjernens ældning

Der er ting, vi bliver bedre til med alderen. Men med en bestemt øvelse går det den anden vej, når først du har 55 lys i kagen.

Undersøgelsen er udført på en stor gruppe personer i aldersgruppen 40-64 år.

© Shutterstock

”Walk and talk” er noget, som virkelig vinder indpas flere og flere steder – lige fra coaching og terapi til forretningsmøder. Og der er da heller noget bedre end at nyde naturen og diskutere vigtige emner i en og samme ombæring.

Inden du har set dig om, kan du have vendt et hav af emner og tilbagelagt en håndfuld kilometer eller mere.

Dårligere til at gå og tale samtidigt

Så langt så godt. For det viser sig nemlig, at dette med at gå og tale samtidigt, som hele formålet jo er med en ”walk and talk”, ikke egner sig lige godt til alle aldersgrupper.

En undersøgelse, som er offentliggjort i The Lancet Healthy Longevity, viser helt konkret, at når personer runder de 55 år, får de gradvist sværere ved eksempelvis at føre en samtale, samtidigt med at de går.

Trækker på samme hjerneressourcer

Dette skyldes ikke, at deres fysiske form er forringet, men har derimod noget at gøre med aldersrelaterede ændringer i den måde, hjernen fungerer på.

”Når man går og samtidig skal aktivere hjernen, bliver det motoriske kontrolsystem stresset, fordi de to forskellige aktiviteter konkurrerer om samme ressourcer i hjernen", forklarer forskningsleder Junhong Zhou fra Beth Israel Deaconess Medical Center. Ældre personer har sværere ved denne ting.

Påvirker folks gang

Andre aktiviteter som at læse skilte eller træffe beslutninger samtidig med at gå bliver ligeledes sværere med alderen, fortæller han.

Undersøgelsen er udført på 640 personer i aldersgruppen 40-64 år. Deltagerne havde fuldstændig stabil gang, når blot de gik stille og roligt for sig selv.

”Men da vi bad deltagerne om at gå samtidig med at udføre et regnestykke i hovedet, kunne vi observere små men alligevel afgørende ændringer i den måde, de gik på. Disse forandringer viste sig hos dem, der var midt i halvtredserne eller ældre”, fortæller Junhong Zhou.

Bør testes regelmæssigt

Ifølge undersøgelsen kan en forringet evne til at udføre simple hjerneaktiviteter og gå samtidigt kædes sammen med tab af kognitive evner, faldulykker og forandringer i hjernens tilstand hos ældre mennesker.

Af samme grund mener forskerne, at det er vigtigt at teste ældre personers evne til at bevæge sig samtidigt med, at de anvender hjernen, da det kan give et godt billede af deres kognitive tilstand.