Stearinlys

Er stearinlys farlige for sundheden?

Stearinlys er ufarlige og kan ligefrem styrke hjertet, når de brænder med en rolig flamme. Men træk får lyset til at udsende kræftfremkaldende sodpartikler.

Rolige stearinlys styrker hjertet

Det, vi kalder stearinlys, er i virkeligheden oftest fremstillet af parafin, en kemisk forbindelse, der udelukkende består af kul og brint. Når lyset brænder, reagerer kulbrinterne med luftens ilt og bliver ideelt set til rent vand og CO2 – foruden varme og et behageligt lysskær.

Så længe stearinlys brænder med en rolig flamme, er de ikke til fare for menneskers sundhed. Faktisk tyder en ny svensk undersøgelse på, at rolige stearinlys kan virke styrkende på hjertet. Både stearin og paraffin afgiver nemlig sunde dampe af natrium- og kaliumsalte, som kan optages i blodet. Dampene stammer fra urenheder i lyset og fra flammehæmmere i vægen.

Stearinlys i træk er skadelige

Hvis stearinlys derimod står i træk, der får flammen til at blafre, dannes der sundhedsskadelige sodpartikler. Partiklerne er så små, at de kan trænge gennem lungerne og ind i kroppen, hvor de blandt andet kan være årsag til kræft. Sod ses som røg og dannes, fordi forbrændingen ikke er fuldstændig.