Stor undersøgelse: Høje temperaturer svækker ældres syn

En gennemsnitstemperatur på 15° celsius kan være forbundet med 44 procent større risiko for alvorlig synsnedsættelse end ved 10° celsius.

visionheatFB

Hvis varmen påvirker synet negativt blandt ældre mennesker, skaber de stigende temperaturer på kloden en bekymrende udfordring for Jordens aldrende befolkning.

© Shutterstock

Den globale gennemsnitstemperatur er steget med cirka 1° celsius siden 1880, og dette tal forventes i skrivende stund at stige med omkring 1,5° celsius inden 2050.

I samme år, 2050, forventes 16 procent af verdens befolkning at være over 65 år. I dag er tallet cirka 10 procent.

Udviklingen i de stigende temperaturer og den aldrende befolkning på kloden kan umiddelbart ses som to adskilte størrelser. Men ny forskning i ældres syn udstiller én af de mange, komplekse udfordringer i det t-kryds, som de to globale udfordringer danner.

En undersøgelse af knap to millioner amerikanere viser, at ældre, der bor i varmere klimaer, har en højere risiko for alvorlig synsnedsættelse.

Kort sagt: det kan være dårligt for ældres syn at bo et varmt sted året rundt - og problemet bliver kun større og større i takt med de stigende temperaturer og den aldrende befolkning.

Bekymrende resultater

Over 5 år fulgte forskere fra University of Toronto 1,7 millioner amerikanere, der alle var 65 år eller ældre, og som boede i den samme stat, som de var født i. Målgruppen blev løbende spurgt til udviklingen i synsnedsættelse.

Sideløbende tog man temperaturdata fra de områder, målgruppen boede i, for at danne en gennemsnitstemperatur.

Da forskerne sammenlignede disse gennemsnitstemperaturer med udviklingen i den ældre målgruppes synsevne kunne de se, at de, der bor i områder med en gennemsnitstemperatur på mere end 15° celsius, havde en 44 procent større risiko for at alvorlig synsnedsættelse end de, der bor i områder med en gennemsnitstemperatur på mindre end 10° celsius.

Undersøgelsens hovedforfatter ser bekymret på resultaterne i skyggen af klodens stigende temperaturer, men påpeger, at der brug for yderligere undersøgelser for at fastslå sammenhængens alvor.

"Denne sammenhæng er meget bekymrende, hvis fremtidig forskning også fastslår den. Med klimaforandringerne forventer vi en stigning i de globale temperaturer,’’ siger hovedforfatter Esme Fuller-Thomson, der er professor ved University of Toronto's Institute of Life Course and Aging.

Interessant nok viste undersøgelsen også, at forholdet mellem gennemsnitstemperatur og alvorlig synsnedsættelse var den samme på tværs af både alder, køn, indkomst og uddannelse.

Sammenhængen var desuden mest fremtrædende hos personer i alderen 65 til 79 år.

Mystik om årsagen

Forskerne har endnu ikke tilstrækkelig viden om, præcis hvorfor det skulle være skadeligt for ældres syn at bo i et varmt klima.

Men de mener, at det kan skyldes, at områder med højere temperaturer øger risikoen for eksponering af ultraviolet lys fra solens stråler, luftforurening, infektioner og nedbrydning af folinsyre.

Stigende temperaturer påvirker luftforureningen ved at øge mængden af smog ved jordoverfladen, der dannes, når forurening fra blandt andet biler og fabrikker reagerer på sollys og varme.

Temperaturerne påvirker risikoen for infektioner ved for eksempel at skabe gode levevilkår for bakterier i havet, hvilket øger risikoen for, at badegæster kan få infektioner.

Folinsyre sikrer en effektiv blodgennemstrømning i kroppen, og under varmere temperaturer nedbrydes syren hurtigere - særligt hos ældre, da de har svagere blodkar end yngre mennesker.

Forskerne understreger behovet for yderligere undersøgelse på området, og af de stigende temperaturers konsekvenser for særligt ældre og handicappede.