Shutterstock

Syv vaner kan reducere din risiko for depression markant

En stor undersøgelse af næsten 300.000 mennesker viser, at syv sunde vaner sænker risikoen for depression med 57 procent.

Depression er en kompleks tilstand, der påvirkes af både biologisk arvelige faktorer og livsstilsvalg.

Mens vores genetiske baggrund kan øge vores sårbarhed over for udvikling af depression, er der nu voksende indikationer på, at en sund livsstil kan have en markant indflydelse på risikoen for at udvikle den alvorlige lidelse.

I en omfattende undersøgelse af 290.000 mennesker har forskere fra University of Cambridge og Fudan University fundet frem til, at folk, der lever sundt, har cirka halvt så stor risiko for at udvikle depression, som dem, der ikke gør.

Sprint, spis og snak

Forskerne identificerede syv sunde livsstilvaner, der var forbundet med lavere risiko for depression.

Det gjaldt sund kost, regelmæssig motion, nok søvn, moderat alkoholforbrug, afholdenhed fra rygning, minimal stillesiddende adfærd og hyppige sociale aktiviteter.

Søvn, motion og social kontakt til andre mennesker havde den største indflydelse på risikoen for depression. Hver af disse faktorer var forbundet med omkring 20 pct. lavere risiko for depression.

"Nogle af disse livsstilsfaktorer er ting, vi har en vis kontrol over, så hvis vi prøver at finde måder at forbedre på dem - for eksempel ved at sørge for at få en god nats søvn og komme ud at se venner - kan det gøre en reel forskel i vores liv", siger Barbara Sahakian, der er medforfatter til undersøgelsen og professor i neurovidenskab ved University of Cambridge.

© Shutterstock

De syv sunde vaner

Forskere undersøgte også gruppens hjernestruktur med MR-scanninger, og scanninger fra knap 33.000 deltagere viste, at hjernevolumen var størst, når man fulgte de syv sunde vaner.

Hjernevolumen er et mål for hjernens samlede mængde af grå substans (neuroner og deres forbindelser) og hvid substans (nervefibre). Hjernevolumen kan blandt andet påvirke vores kognitive funktioner såsom hukommelse og evne til at løse udfordringer.

Vanerne havde størst indvirkning i hjernens hippocampus, der spiller en vigtig rolle i indlæring og hukommelse, og i pallidum, der bearbejder og indlærer fordele og ulemper ved vores adfærd.

''Dette tyder klart på, at livsstilen har en indvirkning på hjernens biologi, hvilket potentielt kan forklare sammenhængen mellem en sund livsstil og en lavere sandsynlighed for depression,'' siger Sahakian.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) oplever omkring 5 pct. af den voksne befolkning depression på verdensplan, og tilstanden udgør en betydelig byrde for den globale folkesundhed.