Shutterstock
Nyre

Transplanteret svine-nyre virker en hel måned i en menneskekrop

I et århundrede har læger drømt om at redde menneskeliv ved at give nyre-patienter raske organer fra grise. Nu er to hold af amerikanske forskere kommet et vigtigt skridt nærmere.

Siden begyndelsen af 1900-tallet har lægerne forsøgt at overføre nyrer fra grise til syge mennesker.

Og i et århundrede er det ikke lykkes for dem at få nyrerne til at fungere, når de er kommet over i deres nye krop.

Men dén forbandelse kan nu være brudt af to hold forskere fra henholdsvis University of Alabama at Birmingham og New York University Langone Health, som begge har præsenteret deres resultater i den forgangne uge.

Nye nyrer virker kort efter operation

Med tilladelse fra en hjernedød patients familie har lægerne haft held med at transplantere nyrerne fra en genetisk modificeret gris over i patienten.

Efter operationen begyndte nyrerne straks at udskille affaldsstoffer til urin og rensede patientens krop for kreatinin, som er et affaldsstof, der hovedsageligt produceres af vores muskelceller, og kun nyrerne kan fjerne fra kroppen gennem urin.

I forsøget fra University of Alabama at Birmingham var griseorganerne funktionsdygtige i patientens krop en uge - i forsøget fra New York fungerede grisenyren en hel måned, og forskerne planlægger endda at måle på nyren en måned mere.

Før de nyligt overståede operationer havde ingen forskere været i stand til at fremvise pålidelige målinger af urin og kreatinin, der beviste, at transplanterede nyrer fra dyr fungerede og opretholdt kropsfunktionerne hos et menneske.

Genmodificerede nyrer snyder immunsystemet

Såkaldte xenotransplantationer - hvor et organ transplanteres fra én art til en anden - mislykkes ofte, fordi immunsystemet hos modtageren afviser og angriber det fremmede væv.

Men det har de amerikanske forskere omgået ved at modificere generne i donor-grisen.

I forsøget fra University of Alabama at Birmingham fjernede forskerne fire gener, der er specifikke for svin, og satte i stedet seks særligt menneskelige gener ind, fremgår det af en rapport.

Og det har tilsyneladende narret patientens immunsystem til at anerkende grise-nyrerne som sine egne.

På trods af de seneste gennembrud, er der dog stadig langt i mål for de flere end to millioner mennesker på verdensplan, som er afhængige af dialyse eller nyre-transplantationer fra andre mennesker for at overleve.

Der går formentligt årevis, før forskerne tør - og får lov til - at forsøge det risikable indgreb på et levende og ellers raskt menneske.